Προσωρινή διακοπή συναλλαγών για το τέλος ακίνητης περιουσίας – ΤΑΠ.

0

Συναλλαγές που αφορούν το Tέλος Ακίνητης Περιουσίας – ΤΑΠ δεν θα πραγματοποιηθούν από το διάστημα Τρίτη 18 Απριλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Απριλίου λόγω τεχνικών εργασιών στο σύστημα του Δήμου Αγίας Παρασκευής της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ