Προϋπολογισμός Αλήθειας !

0
dimotiko simvoulio new

Χρόνο με το χρόνο,  η συνεδρίαση στην οποία συζητιόταν ο προϋπολογισμός, έχανε τη  σπουδαιότητα  της, επειδή τα «μεγάλα προβλήματα» εντάσσονταν μεν, με το σύνηθες συμβολικό ποσό στον εκάστοτε προϋπολογισμό, όχι όμως για να υλοποιηθούν αλλά για να αφαιρεθεί από την αντιπολίτευση και τους δημότες, το δικαίωμα ν΄ ασκήσουν κριτική στη διοίκηση για τις «προθέσεις» της.
Με λίγα λόγια, η ανέγερση του Δημαρχείου κι όλα όσα προαναφέραμε, εγγράφονταν στον προϋπολογισμό κάθε έτους κι απλά μεταφέ­ρονταν οι ίδιοι κωδικοί στον επόμενο, χωρίς όπως αποδεικνύεται εκ της «πραγματικότητος» που βιώνει η πόλη μας, να υπάρχει πρόθεση ή οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση κάποιου απ΄ αυτά.
Συντάσσονταν δηλαδή  κάθε χρόνο εικονικοί  προϋπολογισμοί… η εκάστοτε αντιπολίτευση  προχωρούσε στην καταγγελία  της «εικονικότητας» … και στο τέλος  των συνεδριάσεων έφευγαν αγκαλιασμένοι ανταλλάσσοντας ευχές για τις επερχόμενες εορτές… χωρίς ποτέ ουδείς εκ των  «σωτήρων της πόλης» να βρει το θάρρος να  εξηγήσει το «γιατί» ήταν ανέφι­κτη τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη χρονιά η λύση ενός εκάστου των προβλημάτων, και αντί για «έωλες εγγραφές» να προχωρούσαν με υπευθυνότητα , σοβαρότητα και γνώση στην επίλυση των δυσκολιών και στην υλοποίηση όλων όσα είχαν υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα υλοποιούσαν.
Φέτος η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου αποφάσισε να μη συνεχίσει το «γαϊτανάκι των ψεμάτων»,  κι αφού ο νόμος της δίνει το δικαίωμα της εισαγωγής καινούργιων κωδικών κατά της διάρκειας της χρονιάς,  επέλεξε να είναι «ειλικρινής» με την κοινωνία αναφορικά με  το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει (ως διοίκηση για το 2015), αναπτύσσοντας την πολιτική της σύμφωνα με τις  ρεαλιστικές συν­θήκες που υπάρχουν, χωρίς να αφαιρεί απ΄ την αντιπολίτευση το δικαίωμα να «πιέζει» καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για νέους κωδικούς, δηλαδή  για έργα που πιθανόν η διοίκηση να μην είχε σκεφτεί να εντάξει.
Η συζήτηση λοιπόν για τον προϋπολογισμό ξεκίνησε με τις εισηγήσεις – αναλύσεις των αντιδημάρχων στους τομείς ευθύνης του καθενός , συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις συμβούλων της αντιπολίτευσης και τελείωσε  με την τοποθέτηση του Δημάρχου που μεταξύ άλλων αναπλήρωσε στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής την Ζωή Φωτεινού λόγω ασθένειας της.

Ελισάβετ Πετσατώδη  
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Η αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ελισάβετ Πετσατώδη που παρουσίασε το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2015,  είπε ότι αυτό πλαισιώνεται από δράσεις και διεκδικήσεις, ότι τηρεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της παράταξης για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών και χωρίζεται τμηματικά σε πέντε κατευθυντήριους άξονες:
1) Τη θωράκιση της πόλης με αντιπλημμυρικά έργα και δράσεις, 2) την αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων, 3)  την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με εργαλείο τις μικρές ή μεγαλύτερες αναπλάσεις, 4) την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και 5) τη βελτίωση και αύξηση των υποδομών για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό
Ξεκινώντας από τον πρώτο άξονα η κ. Πετσατώδη έκανε λόγο 1) για διατήρηση της καθαρότητας των φρεατίων και των ρεμάτων της πόλης, για  κατασ­κευή αγωγών ομβρίων στις οδούς Χίου, Πεντέλης και Ολυμπίας της περιοχής του Κοντοπεύκου ύψους 950.000 ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, 2)για αντιπλημμυρική προστασία οδών κοντά στο Αμερικάνικο Κολλέγιο με σύναψη σύμβασης μεταξύ του τελευταίου και του Δήμου, για κατασκευή αγωγών ομβρίων ύψους 150.000 ευρώ με σκοπό την επέκταση του υπάρχοντος δικτύου αγωγών, 3) για  σύνταξη υδραυλικής μελέτης κατασκευής αγωγών ομβρίων για την περιοχή του Αη Γιάννη και 4) για διεκδίκηση από την Αττική Οδό Α.Ε. σχετικά με την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο βόρειο τμήμα της περιοχής των Πευκακίων.
Σχετικά με την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων η αντιδήμαρχος μίλησε για καταγραφή 230 αιτημάτων εκ των οποίων το 80% έχουν ήδη εξυπη­ρετηθεί ενώ τα υπόλοιπα έχουν ήδη ζητηθεί από τους Διευθυντές να τα επιλύσουν με χρήματα των Σχολικών Επιτροπών, ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν αξιολογηθεί και μπει με σειρά προτεραιότητας για την εργολαβία του 2014. Επιπλέον η κ. Πετσατώδη για τον ίδιο άξονα μίλησε για μελέτες σχετικά με κυκλο­φοριακές ρυθμίσεις έξω και γύρω από τα Σχολεία, για την αναβάθμιση αύλειων χώρων το καλοκαίρι του 2015, για την αναβάθμιση και την επέκταση του 3ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων σε ύψος ποσού περίπου 500.000 ευρώ, για επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των σχολείων και σχετικά με τα υπό κατασκευή σχολικά συγκροτήματα γνωστοποίησε στο Σώμα ότι το 1ο ΕΠΑΛ θα παραδοθεί σε λειτουργία το σχολικό έτος 2016 – 2017, ότι για το 6ο Γυμνάσιο η διαδικασία βρίσκεται στην ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και το 14ο Νηπιαγωγείο θα έχει δημο­πρατηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2015.  
Για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος η κ. Πετσατώδη αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση κα­θημερινών σημειακών προβλημάτων (σημάνσεις, τοποθέτηση εμποδίων κ.τ.λ.), μίλησε για τη «συμμόρφωση» των Αναδόχων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είτε με άρση των αδειών τομής, είτε με διακοπή των εργασιών είτε με επιβολή προστίμων και συνέχισε ανακοινώνοντας την ανάπλαση μέρους της οδού Αιγαίου Πελάγους,  τον σχεδιασμό ήπιων αναπλά­σεων σε διάφορα σημεία της πόλης, τις  συντηρήσεις-επισκευές-βελτιώσεις υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών, τη διαμόρφωση της πλατείας Ηλιάκη στα Πευκάκια καθώς και την αντίστοιχη του Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο, την ανάπλαση των πεζοδρομίων των δύο βασικών αξόνων εισόδου στην πόλη μας ( Χαλανδρίου και Μεσογείων) ύψους 18.450 ευρώ, την ψηφιοποίηση των ρυμοτομικών διαταγμάτων και την αναθεώρηση του ΓΠΣ και την επικαιροποίηση μελέτης διανοίξεων οδών ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους της Περιφέρειας.
Στον τέταρτο άξονα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας η αντιδήμαρχος έκανε λόγο για υλοποίηση όλων των μελετών που έχουν ξεκινήσει για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για σύνταξη μελέτης με αντικείμενο τη “Βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού Αγίας Παρασκευής με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας” και για τη σύνταξη μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων.
Τέλος η κ. Πετσατώδη σχετικά με την αύξηση των υποδομών για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, μίλησε για την κατασκευή κλειστού προπονητηρίου στο αθλητικό κέντρο Πευκακίων που θα ταιριάζει στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς, για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του μπετόν στο κολυμβητήριο και σχετικά με το αθλητικό-πολιτιστικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης» δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του αναμενόμενου ΦΕΚ θα ξεκινήσει μία μελέτη ανάπλασης και χωροθέτησης λειτουργιών και χρήσεων του πάρκου καθώς και χωροθέτηση του θερινού κινηματογράφου ως το επόμενο καλοκαίρι.

Σπύρος Παπαγεωργίου
 αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως ισοσκελισμένο, πλεονασματικό, με αναπτυξιακό πρόσημο και υλοποιήσιμο,  κι επεσήμανε ότι αυτός εξυπηρετεί κυρίως άξονες που έχουν να κάνουν με την Κοινωνική Πολιτική, το Περιβάλλον και την αναβάθμιση των περιοχών του Δήμου μας.
Ο κ. Παπαγεωργίου στη συνέχεια ανέλυσε τον προϋπολογισμό αναφέροντας «κωδικούς και αριθμούς», προβλέποντας εισπράξεις, προαναγγέλλοντας έξοδα και  εστίασε στη μείωση των δημοτικών τελών που θα τονώσουν την αγορά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Σπύρου Αλεξίου όπως θα διαβάσετε στην ανακοίνωση του «Φυσάει Κόντρα».
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών   επίσης δήλωσε ότι ο τρόπος σύνταξης του προϋπολογισμού τον καθιστά ικανό να μην εκτροχιαστεί ακόμα και σε δυσάρεστες εξελίξεις και συνέχισε μιλώντας για αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για ένα Δήμο ψηφιακά «ανοιχτό» ώστε να μπορούν όλοι οι συμπολίτες να έχουν άποψη.

Γιάννης Σιδέρης – Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας

 Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και καθαριότητας κ. Γιάννης Σιδέρης στην εισήγησή επικεντρώθηκε στη  διαχείριση των αστικών απορριμμάτων μιλώντας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισής τους, ενώ αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα διαφύλαξης και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου και στην  ενεργοποίηση των πολιτών μέσω ενημέρωσής τους.
 «Οι τρεις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης είναι η αποκομιδή, η ενημέρωση και η διαχείριση» είπε ο κ. Σιδέρης και εξήγησε αναλυτικά έναν – έναν τους άξονες – κατευθύνσεις που ανέφερε.
Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος αναφορικά με τη βελτίωση της αποκομιδής έκανε λόγο για αναδιορ­γάνωση του οδοκαθαρισμού, για καθαρισμό των φρεατίων, για ενεργή αξιοποίηση των κλαδιών και των «πράσινων αποβλήτων», για καταγραφή του δικτύου των κάδων αποκομιδής, για την εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων, για ανανέωση των σημείων περισυλλογής παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, για «πύκνωση» του δικτύου της ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων και για τη δημιουργία νέου δικτύου σχετικά με τη συλλογή γυαλιού.  
Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, της ενημέρωσης, ο κ. Σιδέρης μίλησε για τη διαμόρφωση νέου κανονισμού καθαριότητας, έκανε λόγο για ενημερωτικό φυλλάδιο που θα διανεμηθεί στους πολίτες και δήλωσε τη βελτίωση της επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο μέσω της «Γραμμής του Δημότη» όπου ήδη καταγράφονται προβλήματα της καθημερινότητας.
Τέλος για τον τρίτο άξονα της βελτίωσης στη διαχείριση των απορριμμάτων ο αντιδήμαρχος μίλησε για κομποστοποίηση ή άλλων  τεχνολογιών διαχείρισης αστικών απορριμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την αξιοποίηση μελλοντικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ανήγγειλε την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου, τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων, τον συντονισμό εκπαιδευμένων εθελοντών όσον αφορά στην πυροπροστασία και την εντατικοποίηση της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Για τον ίδιο τομέα ο κ. Σιδέρης συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για διαδημοτική συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία τοπικού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων ενώ δήλωσε την βελτίωση των οικονομικών της Διεύθυνσης σε ότι αφορά τα ανταποδοτικά οφέλη μέσω της ορθότερης διαχείριση απορριμμάτων.

Κώστας Χατζηανδρέου –
αντιδήμαρχος διοίκησης

Με τη σειρά του ο αντιδήμαρχος διοίκησης κ. Κώστας Χατζηανδρέου στην εισήγησή του μίλησε για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε  σ΄ένα συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης ολικής ποιό­τητας που θα πρεσβεύει την αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος,  ο κ. Χατζηανδρέου υπογράμμισε την ανάγκη  για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ) με σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς.
Σε ότι αφορά την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, ο αντιδήμαρχος διοίκησης μίλησε για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα  και το σχεδιασμό της ανάπτυξης και επέκτασης της υλικοτεχνικής υποδομής με τελικό στόχο και όραμα την υλοποίηση του «ψηφιακού Δήμου». Ο κ. Χατζηανδρέου κατέληξε λέγοντας ότι οι κινήσεις στον τομέα αυτόν πρέπει να είναι προσεκτικές και στοχευόμενες χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με περιττές δαπάνες.
Τέλος σχετικά με το κτηριακό – χωροταξικό ζήτημα του υπάρχοντος Δημαρχείου,  ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για ελαχίστου κόστους  και μικρής κλίμακας έργα στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου, το υπόγειο πάρκινγκ,  τους αποθηκευτικούς χώρους κ.α

Τοποθετήσεις αντιπολίτευσης

Από την αντιπολίτευση ο π. αντιδήμαρχος Κώστας Κρητικίδης που εκπροσώπισε την παράταξη «Συμμαχία Ευθύνης» λόγω απουσίας του επικεφαλής Βασίλη Γιαννακόπουλου, ζήτησε από τον κ. Ζορ­μπά να σταματήσει πια να  καταλογίζει  ευθύνες στην παράταξή του …  κι  ότι δεν χρειαζόταν να απαντήσει,  καθώς οι «απαντήσεις» είχαν δοθεί εγγράφως μέσω της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει ανάμεσα στις δύο Κυριακές ο Βασίλης Ζορμπάς και  στην οποία «τα είχε πει όλα μόνος του». ..
Ο π. αντιδήμαρχος δήλωσε ευθύς εξαρχής ότι η παράταξη θα υπερψήφιζε τον προϋπολογισμό της διοίκησης, τον οποίο χαρακτήρισε ως «διαχειριστικό», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτός επειδή είναι διαχειριστικός διασφαλίζει το μέλλον της πόλης και αποτρέπει την περίπτωση να τεθεί ο Δήμος σε επιτήρηση.  
Ο κ. Κρητικίδης αναφέρθηκε στην έλλειψη αναφοράς για νέες απαλλοτριώσεις, στην μη ξεκάθαρη ένταξη σχεδίου που να προβλέπει ελεγχόμενη στάθμευση, χαρακτήρισε για άλλη μία φορά ως «λανθασμένη» την εν δυνάμει πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η Περιφέρεια σε σχέση με την αποκομιδή των απορ­ριμμάτων και επεσήμανε τη μη πρόβλεψη ανταποδοτικών έργων στην περιοχή των Πευκακίων.
«Δεν θα βρούμε σημαντικές διαφορές μεταξύ Ζορμπά – Σταθόπουλου» είπε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ανδρέας Γκιζιώτης μιλώντας για τον προϋπολογισμό που είχε κατατεθεί και συμπλήρωσε λέγοντας ότι η σημερινή δημοτική αρχή ναι μεν θέλει να έχει αριστερό πρόσημο, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται.
Αναλυτικότερα ο κ. Γκιζιώτης δήλωσε ότι πλέον ο όρος τοπική «Αυτοδιοίκηση» δεν υφίσταται κι έχει αντικατασταθεί από τον όρο τοπική «Διοίκηση» εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι Δήμοι σήμερα αποτελούν προέκταση του κράτους στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται.
Ο κ. Γκιζιώτης στη συνέχεια είπε ότι διακρίνει να γίνονται  «ελάχιστα» σε επίπεδο «αναβάθμισης των σχολείων» και «καθημερινότητας των πολιτών», δήλωσε ότι εμπεριέχεται «λίγο μαϊμουδιά» στο θέμα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αφού δεν γίνεται ξεκάθαρο το «πώς» θα εξοικονομηθεί ενέργεια.
«Εμείς διεκδικούμε μία άλλη κοινωνία που ο ιδρώτας του λαού θα γυρνά σε αυτόν» είπε ο κ. Γκιζιώτης κι εξήγησε ότι ο όρος διεκδίκηση δεν είναι μία απλή συνάντηση με τον εκάστοτε Υπουργό, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ζητήματα της ξεκαθάρισης των ορίων του Δήμου με όμορους, όπως με το Δήμο Χολαργού – Παπαγού σχετικά με το «λόφο Τσακού» και το οικόπεδο του Υπ. Γεωργίας.
Τέλος ο κ. Γκιζιώτης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ως «μη αντικειμενικό», «αντιλαϊκό» που είναι πολύ «πίσω» από τις ανάγκες του λαού και «φορο­μπηχτικό».
Από την παράταξη «Μια γενιά μπροστά» δηλώθηκε η καταψήφιση του προϋπολογισμού με την αιτιολόγηση της μη ύπαρξης εναλλακτικής πρότασης ενώ διευκρινίστηκε ότι η παρουσία της σε διεκδικήσεις της πόλης ακόμα κι αν αυτό σημαίνει τη σύγ­κρουση με την κεντρική εξουσία, είναι δεδομένη.
Ο π. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι «οραματικός», παρ’ όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες του Γιάννη Σταθόπουλου, και δεν δια­φαίνεται το αξιακό σύστημα με το οποίο θέλει να διοικήσει.
Η π. πρόεδρος των παιδικών σταθμών κ. Έφη Καψοκεφάλου δήλωσε ότι δεν πήρε τις πολιτικές απαντήσεις που θα ήθελε ενώ διαπίστωσε μη εγγυημένη εισπραξιμότητα από τις προβλέψεις που έκανε η διοίκηση.
Ο Γιάννης Μυλωνάκης  δήλωσε ότι ουσιαστικά το Σώμα δεν ασχολείται με τα προβλήματα των δημοτών, τόνισε τη χρησιμότητα του γενικού γραμματέα του Δήμου προτείνοντας την ανάδειξη και αξιοποίησή του ως βασικό πολιτικό προσωπικό του Δήμου και υπενθύμισε στο δήμαρχο ότι τις «μνημονιακές» του υπο­χρεώσεις σε ότι αφορά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου τις ήξερε και δεν είχε άλλοθι.

Δήμαρχος  

Ο Γιάννης Σταθόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στην Κοινωνική Πολιτική εξηγώντας μεταξύ άλλων ότι η διοίκησή του μείωσε κατά 50% τα δημοτικά τέλη στους άπορους, ότι ίδρυσε το Κοινωνικό Φροντιστήριο, ότι εντάχθηκε ο Δήμος στο πρόγραμμα που αφορά τους αστέγους, ότι εφαρμόστηκε ο θεσμός «Ο πολίτης στο Δήμαρχο» με καθιερωμένες ώρες επίσκεψης των πολιτών, ότι το μάζεμα των ελιών μιμήθηκε κι από άλλους Δήμους και ότι επικοινώνησαν και κατάφε­ραν να βρουν νέους εθελοντές γιατρούς.
Ο κ. Σταθόπουλος υπενθύμισε ότι η παράταξη που ηγείται από παλιά έδειχνε το ανθρώπινο πρόσωπό της όπως και πράττει μέχρι σήμερα με τη στήριξη καθηγήτριας που απειλούταν σε σχολείο του Δήμου μας, με την στήριξη στους υπαλλήλους της ERTOPEN και με τη συμμετοχή σε κοινή συνέντευξη τύπου με άλλους Δημάρχους του λεκανοπεδίου σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις που βιώνουν οι υπάλληλοι.  
Δίνοντας απάντηση στον κ. Μυλωνάκη για τη «διαφορετικότητα»  ο Δήμαρχος συνέχισε εξηγώντας ότι η στάση της διοίκησης δεν είναι μόνο η «διαχείριση της λάμπας» αλλά και ο «προσωπικός πόνος των ανθρώπων», τόνισε ότι την παράταξή του διακατέχει «κέφι και μεράκι» γι’ αυτό που κάνουν τα στελέχη της,  γεγονός που αποδεικνύεται στα «απλά» όπως ο καθαρισμός του εξωτερικού χώρου του Δημαρ­χείου και το «συμμάζεμα» του γκαράζ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση