Πρόγραμμα φυσιοθεραπευτικής αγωγής

0
agia paraskevi

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση φυσιοθεραπευτικής αγωγής αποτελεί η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1.AITHΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4.ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΛΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
5.ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Οι φυσιοθεραπείες θα εγκρίνονται και θα προγραμματίζονται μετά από έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ΚΑΠΗ στον οποίο υπάρχει εξοπλισμένο ειδικό τμήμα και πτυχιούχος ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, υπεύθυνος να παράσχει τις υπηρεσίες του στα άτομα τα οποία χρήζουν θεραπευτικής αγωγής.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Παρασκευής τηλ. 2132004606-575-588

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση