Πρόσληψη τεσσάρων εποχικών υπαλλήλων για την πυρασφάλεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής

0

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρόκειται να προσλάβει τέσσερα (4) άτομα (2 ΔΕ Δενδροκηπουρών και 2 ΔΕ Οδηγών ) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.
Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 3/7 έως και την Παρασκευή 7/7/2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004 562

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ