Πρώτη προτεραιότητα η προστασία του Υμηττού για τη θερινή περίοδο!

0
dentra big

Έτσι μετά την τοποθέτηση καινούργιου πυροφυλακίου στο λόφο Τσακού το συντονιστικό τοπικό όργανο του Δήμου για θέματα Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε σύσκεψη στις 13 Μαΐου στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος,  ο κ.  Αρ. Παπαδόπουλος από το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Ι. Πανούση, ο κ. Δ. Καρακώστας Διοικητής του 12ου  Πυροσβεστικού Σταθμού, η κ. Μ. Αριδά από το Δασαρχείο Πεντέλης, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Αθ. Μπέλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) Ευαγ. Τσιγκρέλης, ο πρόεδρος της Δασοπροστασίας Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ)  Ευαγ. Στογιάννης, ο κ. Αντ. Κοντόπουλος από το Αμερικανικό Κολέγιο, ο εκπρόσωπος  της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.  Δ. Αυγερόπουλος και οι πρόεδρος  και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Τσακού κ. Β. Σαβίδης και Δ. Μπεθάνης.

Από την πλευρά του Δήμου, εκτός από το Δήμαρχο, συμμετείχαν η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος  για θέματα Πολιτικής Προστασίας  Στελ. Ψύλλα,  και ο αρμόδιος υπάλληλος Χ. Παπαδημητρίου, ενώ παραβρέθηκε  ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ι. Σιδέρης,
Στη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν τα κυριότερα ζητήματα (δρόμοι, μέσα, φύλαξη, ελλείψεις προσωπικού, εθελοντές, καθαρισμοί, ενημέρωση, συντονισμός κλπ) που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ενέργειες κάθε φορέα προκειμένου να προστατευτεί ο Βορειανατολικός τομέας του Υμηττού από πυρκαγιές, σε μια περίοδο ιδιαίτερα επικίνδυνη εξαιτίας της πολύ πλούσιας βλάστησης που υπάρχει φέτος λόγου των πολλών βροχοπτώσεων.         
Κοινή αντίληψη όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη είναι ότι το κύριο βάρος της προσπάθειας πρέπει να δοθεί στην πρόληψη η οποία πρέπει να ενισχυθεί αποφασιστικά γιατί αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των πυρκαγιών και στην οποία μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι φορείς αλλά και οι πολίτες. Ταυτόχρονα επισημάνθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι δυνατή η προσβολή της όποιας πυρκαγιάς άμεσα στο ξέσπασμα της.
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθούν οι παρατηρήσεις του Ανδρέα Γκιζιώτη που ενημέρωσε κατά τη διάρκεια του ανοικτού συμβουλίου του συλλόγου κατοίκων Τσακού ότι ο λόφος της περιοχής με υπαιτιότητα του Δήμου Χολαργού έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο αυξάνοντας τις πιθανότητες ξαφνικής πυρκαγιά λόγω των εύφλεκτων υλικών που πιθανόν υπάρχουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση