Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δήμο Αγίας Παρασκευής

0
agia paraskevi

agia paraskeviΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (σύμφωνα με το αρ. 51 του Ν. 4257/14, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ρυθμίζει ως εξής τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Α. Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2009 σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 150 €, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων και των προστίμων και επιπλέον απαλλαγή 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Β. Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες από 1-1-2010 έως 30-10-2014:

Ποσό οφειλής                          Τρόπος εξόφλησης                                                     Απαλλαγή

Ανεξαρτήτως ποσού                Εφάπαξ καταβολή οφειλής                     100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Έως 5.000 €                            24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                   80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Από 5.000,01 € έως 10.000 €     48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                  50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Από 10.000,01 € έως 20.000€     72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
Από 20.000,01 € και πάνω      100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις                    10% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

Ελάχιστο ποσό δόσης 100 €.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,15 %.

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται έως 30-11-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 213 2004 545, 213 2004 552.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση