Σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο» για νέες τεχνολογίες υδρογόνου.

0
Δημόκριτο
Δημόκριτος Αγία Παρασκευή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με τον «Δημόκριτο» σύναψαν σύμβαση συνεργασίας με σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα νέων τεχνολογιών.

Ακριβέστερα, υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων Υδρογόνου καθώς και ένταξη σχετικών έργων και δράσεων του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα θα παρέχει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση μεταξύ των δύο φορέων που  υπέγραψαν στις 25 Ιανουαρίου 2018 ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλο και ο  Πρόεδρος του Δημόκριτου Γ. Νούνεσης.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων Υδρογόνου έχει ως στρατηγικό στόχο να αναδείξει μέχρι το 2020 τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου σε πυλώνες των μελλοντικών εξελίξεων στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Η Δημοτική Αρχή Αγίας Παρασκευής  έχοντας ως  προτεραιότητα το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας επιδιώκει τη συμμετοχή του Δήμου στην  υλοποίηση χρηματοδοτούμενων επιδεικτικών καινοτόμων έργων.

Η συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου από τον Δημόκριτο δημιουργεί βάσιμη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ