“Σημειακές παρεμβάσεις» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
kontaksis dimitris

Για την υπόδειξη σχετικών σημείων (π.χ. πεζοδρόμια) μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Παρασκευής, στο τηλέφωνο 213-2004-521.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος                         
Θεμάτων Καθημερινότητας

    Δημήτρης Κονταξής                                   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση