Σκάνδαλο στην Βαθμολόγηση υποψηφίων – Σιωπά ο Δήμαρχος

0
stathopoulos 2010

stathopoulos 2010Έχει πλέον αποδειχθεί από πολλές πλευρές (παρεμβάσεις Δημ. Συμβούλου Αγ. Παρασκευής Μιχ. Γαβρά και αντιδράσεις Αντιπροέδρου Δημ. Συμβουλίου Παλλήνης) ότι η επιλογή προσωπικού για το πρόγραμμα «ΔΡΑΣ.Ε ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έγινε με διαβλητό τρόπο, διότι δόθηκε μεγαλύτερη βαθμολόγηση στη συνέντευξη όπως και στα προσωπικά χαρακτηριστικά (προετοιμασία φακέλου, εικόνα βιογραφικού) από ότι στα αντικειμενικά κριτήρια, δηλ. Πτυχίο, Μεταπτυχιακές σπουδές, Γνώση ξένης γλώσσας και χρήση Η/Υ. Με αυτό τον τρόπο, άλλαξε η αντικειμενική σειρά κατάταξης των υποψηφίων με την υποκειμενικότητα της συνέντευξης.
Συμπληρωματικά στον τρόπο που διενήργησε το διαγωνισμό η ΜΚΟ, ο (λαλίστατος κατά τα άλλα) Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής σιωπά, ως να μην συμβαίνει τίποτα.
Με την παρούσα καταγγελία, απαιτούμε την επαναφορά της νομιμότητας και του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας. Η ηθική και η διαφάνεια στις προσλήψεις δεν είναι λάστιχα που τα τεντώνουμε ανάλογα με επιθυμίες!

Αγία Παρασκευή, 15/10/2013
Το Γραφείο Τύπου
της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
«ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση