Στην αντιδήμαρχο Μαρία Κοντοπούλου η αρμοδιότητα για τα αδέσποτα

0
Μαρία Κοντοπούλου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος μεταβίβασε, με σχετική απόφαση του την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής, περίθαλψης και διαχείρισης αδέσποτων ζώων στην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία Κοντοπούλου