Στο «στόχαστρο» οι παράνομες πινακίδες και επιγραφές.

0

Στην αφαίρεση των παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών προχωράει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο των δράσεων προστασίας και εξωραϊσμού του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου της πόλης.Tα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε όριο σε βάρος του αστικού και περιαστικού τοπίου και του δημοσίου χώρου.
Οι αυθαιρεσίες και οι αυτοσχεδιασμοί που παρατηρούνται ως προς την τοποθέτηση, το μέγεθος και τον αριθμό των διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών προκαλούν σημαντική αισθητική και οπτική ρύπανση και δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις για τους οδηγούς των διερχομένων οχημάτων.
Παρατηρείται το φαινόμενο οι πινακίδες και οι επιγραφές να γιγαντώνονται σε διαστάσεις, να πολλαπλασιάζονται αριθμητικά, να στηρίζονται σε αυτοσχεδιασμό και στην αυθαίρετη βούληση του κάθε χρήστη, με συνέπεια να προκαλείται σημαντική αισθητική και οπτική ρύπανση, το εμπορικό μήνυμα να χάνεται στο πλήθος των διαφημίσεων και το κυριότερο να δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις στους οδηγούς των διερχομένων οχημάτων.

Η πολύ συχνά απαντώμενη υπερμεγέθης κλίμακά τους δεν προκύπτει από μιαν ιδιαίτερη ανάγκη σχέσης με το αστικό περιβάλλον ούτε από την ένταξη των διαφημιστικών πάνω στις συγκεκριμένες χωρικές διαμορφώσεις.

Έτσι σύμφωνα με το 29446/20-9-20126 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας ο Δήμος, που έχει ξεκινήσει την καταγραφή των παράνομα τοποθετημένων διαφημιστικών πινακίδων, θα προχωρήσει στην αφαίρεση αυτών που δεν θα απομακρυνθούν από τους ιδιοκτήτες τους το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2016 και θα προβεί στην επιβολή των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων για κάθε παραβάτη, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων της πόλης η προστασία και η ανάδειξη της αισθητικής της πόλης, του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού τοπίου.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει μια συνδυασμένη προσπάθεια εξωραϊσμού του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος και προστασίας του δημόσιου χώρου. Στην προσπάθεια ωστόσο αυτή οφείλουμε να συμβάλλουμε όλοι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ