Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

0
agia paraskevi

 

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2014 απόφασης Δ.Σ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. (αρ. 123/2014 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου – Καβρουδάκη)

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών και τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 186 του Ν.3463/06 και του άρθρου 56 του Ν.1416/84, έτους 2015.
    (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

5. Λήψη απόφασης για τη κοπή δένδρων λόγω εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
        (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

6. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή περί καθορισμού των ορίων της Περιφέρειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παπάγου/Χολαργού.
        (εισήγηση: Δήμαρχος: κ. Ι. Σταθόπουλος)

7. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.104,00 ευρώ υπέρ του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

8.  Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014», του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014», του Δήμου Αγίας Παρασκευής.  
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014» του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014», του Δήμου Αγίας Παρασκευής.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

15. Λήψη απόφασης για την Επικαιροποίηση – Τροποποίηση Φυσικού Αντικειμένου για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση