Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

0
agia paraskevi

3.  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ 2015 (αρ. απόφασης Δ.Σ. 30/2015). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

4. 3η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων προϋπολογισμού 2014.»(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

5. Εγκριση νέου Κανονισμού Καθαριότητας για το έτος 2015 (αρ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

6. Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου  με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ του Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

7.  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών του Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2015 (Πολιτική Προστασία).(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

8.  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

9.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ του Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

10.    Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη του συγγραφέα- διανοούμενου Κωστή Παπαγιώργη ένα χρόνο μετά το θάνατό του. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

11.    Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για το «Πρόγραμμα Στέγαση-Επανένταξη Κωδικός Σχεδίου Α-20». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

12.    Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών και λοιπών απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

13.    Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

14.    Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

15.    Λήψη απόφασης για χορήγηση Δωροεπιταγών Πάσχα 2015.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

16.    Λήψη απόφασης για τη κοπή δένδρων στην οδό Κύπρου και Δερβενακίων λόγω εκτέλεσης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

18.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους» του Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

19.Τροποποίηση της αρ. 456/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής Αδελφοποίησης» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση αναγκών έτους 2015. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης)

21.    Αντικατάσταση μέλους από τη «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής».
(εισήγηση: επικεφαλής παράταξης «Συμμαχία Ευθύνης» κ. Β. Γιαννακόπουλος)

22.    Αντικατάσταση μέλους από την «Ενιαία Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής».
(εισήγηση: επικεφαλής παράταξης «Συμμαχία Ευθύνης» κ. Β. Γιαννακόπουλος)

23.    Αντικατάσταση μέλους της Ένωσης Γονέων από τη Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής.
(εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Χρ. Βλάχος)

24.    Αντικατάσταση μελών της Ένωσης Γονέων από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.(εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Χρ. Βλάχος)

25.    Μεταφορές–Μετακινήσεις των μελών του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου για ΑμεΑ και των μελών του ΚΑΠΗ 2015.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

26.    Απαλλαγή του κ. Σ. Α. από τα τέλη ταφής της A. S.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

27.    Απαλλαγή του κ. Φ. Γ. από τα τέλη εκταφής του Φ.Ι.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

28.    Επιστροφή ή μη ποσού 905,86 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Νικόλαο Γεροδήμο. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

29.    Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 1.442,42€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 118, 593, 730, 819, 820/2015, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου και β) ΔΤ-ΤΑΠ ακινήτων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση