Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου 2015

0
agia paraskevi

 

1.    1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (αρ. απόφασης Δ.Σ. 15/2015).  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα)

2.    Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2013 (απόφ. Δ.Σ. 27/15).
(εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη)

3.    Έγκριση ή μη συμπληρωματικών συμβάσεων που η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 50% του αρχικού συνολικού ποσού των συμβάσεων.    (εισήγηση: Αντιδήμαρχος: κ. Ι. Σιδέρης)

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαγόρευσης εισόδου δεσποζόμενων σκύλων στο Αθλητικό Κέντρο Πευκακίων, κατόπιν του αρ. πρωτ. 2938/30-01-2015 αιτήματος δημοτών.
(ειδικός αγορητής: Φώτιος Τασούλης)

5.    Έγκριση τρόπου λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερησίας δημιουργικής απασχόλησης έτους 2015.
(εισήγηση Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γκόνης)

6.    Σύσταση και λειτουργία Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για τη λειτουργία του Προγράμματος Περισυλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων  Ζώων
(εισήγηση: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σ. Ψύλλα)

7.    Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

8.    Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για ενημέρωση και προβολή της διοργάνωσης της 69ης & 70ης Αιμοδοσίας 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

10.    Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους χώρους».     (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ E.Πετσατώδη)

11.    Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών και Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου του Δήμου μας «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ E. Πετσατώδη)

12.    Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».     (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ E. Πετσατώδη)

13.    Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών και Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου του Δήμου μας «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ E. Πετσατώδη)

14.    Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρων.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

15.    Λήψη απόφασης για διοργάνωση συναυλίας με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο με τίτλο «από τον Τσιτσάνη στον Χατζιδάκι».
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

16.    Λήψη απόφασης για την ανανέωση των ασφαλιστικών συμβάσεων για την περίοδο 2015-2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση