Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής στις 7 Οκτωβρίου 2015.

0
agia paraskevi

3.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

4.    Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».(εισήγηση:   Αντιδήμαρχος κ. E.  Πετσατώδη).

5.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. E. Πετσατώδη).

6.    Συζήτηση και λήψη  απόφασης για σύσταση Διεπιστημονικής ομάδας ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στα όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

7.    Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

8.    Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

9.    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

10.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) Οικονομικού έτους 2015 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

11.    Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Επιτροπής  Κοινωνικής Πολιτικής. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικών δομών κ. Γ. Βλάχος).

12.    “Σχέδιο πράξεως παρατάσεως και τροποποιήσεως τιμήματος του προσυμφώνου αγοραπωλησίας μεταξύ του  Δήμου Αγίας Παρασκευής και Ιερού Ενοριακού Ναού Προφήτη Ηλία” και αφορά το ακίνητο επί της οδού Ρούμελης 40 στην Αγία Παρασκευή. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

13.    Συμψηφισμός Δημοτικών Τελών και Φόρου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

14.    Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου». (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

15.    Λήψη απόφασης για τη μετάβαση 6 νέων από το Δήμο Αγίας Παρασκευής, με δύο συνοδούς, στο Στρασβούργο από 17 έως και 25 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+ «Κινητικότητα ατόμων για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης».(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

16.    Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού.)

17.     Λήψη απόφασης για κοπή-κλάδεμα δένδρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

18.    Oρισμός  αντιτίμου για την συμμετοχή των μελών στις ομάδες
 και τα  προγράμματα  του «Κέντρου Γυναίκας» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού.)

19.    Ψήφιση πίστωσης και έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα  για την Τρίτη Ηλικία» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού.)

20.    Επιστροφή ή μη ποσού 458,01 €, στην εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 515 ΑΕΤΚΕ, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση