Συνεχίζονται τα προγράμματα «Δια βίου Μάθησης» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

0
KDBM

Ταυτόχρονα το Συμβούλιο θεωρώντας την  δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ενηλίκων αναγκαία και εξαιρετικά χρήσιμη, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία ότι σε περίπτωση που τελικά δεν συνεχιστούν  τα προγράμματα των ΚΔΒΜ κατά την εαρινή περίοδο να προχωρήσει ο Δήμος στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση