Σχολείο «Δεύτερης Ευκαιρίας» και στην Αγία Παρασκευή.

0

Τα εγκαίνια του «Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας» θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 5:00 μ.μ. στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής (οδοί Σ. Καράγιωργα και Δερβενακίων).Έπειτα από πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα αποκτήσει «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) στο 3ο Γυμνάσιο το οποίο υπάγεται σε μια ομάδα σχολείων που έχουν δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.2525/97.
Συγκεκριμένα, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου με τη διάρκεια της φοίτησης να είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη).
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής «αγκάλιασε» από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίση ευκαιρία στη μάθηση στους πολίτες όλων των ηλικιών, η οποία εκφράστηκε από τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και συγκεκριμένα από το Διευθυντή του κ. Δημήτριο Κατσίνη.

Στόχοι των Σχολείων είναι:
– Να ολοκληρώσουν οι ενήλικες την υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Να συνδεθούν με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
– Να αποκτούν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.
– Να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους ανακτώντας την αυτοεκτίμηση και την αυ-τοπεποίθησή τους.
– Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση τους στον χώρο της δουλειάς τους.