Σχολικοί τροχονόμοι για όλα τα σχολεία της Αγίας Παρασκευής.

0

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενέκρινε τα αιτήματα για την τοποθέτηση Σχολικών Τροχονόμων σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Παρασκευής. Οι Σχολικοί τροχονόμοι βρίσκονται στις θέσεις τους από τη Δευτέρα 10/10/16, φροντίζοντας για την ομαλή και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.Μέσα στο πλαίσιο των ισχυόντων Νόμων και εγκυκλίων και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών των σχολειών μας, σε στενή και αγαστή συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων, η Δημοτική Αρχή δείχνει έμπρακτα την καθημερινή της φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής κοινότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ