Τα αντιπλημμυρικά έργα ξεκινούν από τα “Πευκάκια”.

0

Από τις οδούς Αγίων Αναργύρων και Γ. Παπανδρέου στην περιοχή των Πευκακίων ξεκινούν τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.
Συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου 2017 δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων» με προϋπολογισμό 530 χιλ. ευρώ.
Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους περίπου 420 μέτρων, ανακατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων όπου απαιτείται και κατασκευή 30 περίπου φρεατίων υδροσυλλογής. Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.
Επιπλέον αναμένεται εντός του Απριλίου, η έναρξη του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου κατασκευής αγωγών όμβριων υδάτων αρχικού προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ, σε 15 οδούς στα Νότια Πευκάκια, στον Παράδεισο, στο Κοντόπευκο και στον Τσακό, καθώς έχει υπογραφεί ( Μάρτιος 2017) η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας.