Τα αποτελέσματα για θέσεις καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης.

0
close up of the student chair and desk

Στο τέλος της έφτασε η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ).

Τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων των θέσεων Καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με αντίτιμο,κατόπιν της με αρ. Πρωτ. 1524/8-11-2016 σχετικής Προκήρυξης είναι τα εξής:

Καλούνται οι καθηγητές από Πέμπτη 12η Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 13η

Ιανουαρίου και ώρες 09:00 – 15:00, για υπογραφή των συμβάσεών τους, στη διοίκησητου ΠΑΟΔΑΠ (Αιγαίου Πελάγους και Νότου Αγ. Παρασκευή