Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 2017.

0
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευή;ς

Την 26η δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το τρέχων έτος, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής το μεσημέρι στις 15:30 με τα εξής θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στην Ετήσια Τακτική Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ,που θα πραγματοποιηθεί στις 30/11-02/12/2017 στα Ιωάννινα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Γιαννακόπουλος).
3. Αντικατάσταση μελών από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων» με την ανάδοχο «ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Πεντέλης 50, Λάδωνος κ.α » (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).