Τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής δημοσίως ανηρτημένα στο διαδίκτυο!

0
agia paraskevi

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agiaparaskevi.gr) η ενότητα: Εφημερίδα Υπηρεσίας/ Εκτέλεση Προϋπολογισμού. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα κάθε στιγμή να βλέπουν αλλά και να ελέγχουν αναλυτικά κάθε δαπάνη αλλά και την πορεία εξέλιξης των εσόδων του Δήμου και συγχρόνως θα έχουν την συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στη συγκεκριμένη ενότητα καταχωρούνται και περιγράφονται αναλυτικά αφ’ ενός μεν το σκέλος των εσόδων δηλαδή τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και αφ’ ετέρου στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα αντίστοιχα ενταλματοποιηθέντα και τα πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Για την πρόσβαση στην παραπάνω ενότητα οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο: http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/ektelesi-proypologismoy
Στον ανωτέρω σύνδεσμο μπορείτε σήμερα να δείτε τον εγκεκριμένο και αναλυτικό Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2015 καθώς και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2015.
Επίσης, με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, στον ανωτέρω σύνδεσμο θα δημοσιοποιούνται και οι «Τριμηνιαίες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων του Προϋπολογισμού», κατόπιν της ψήφισης τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις οι συμπολίτες μας θα μπορούν να έχουν μια αναλυτική εικόνα των δράσεων και των έργων που προβλέπονται αλλά και έχουν πραγματοποιηθεί όπως και την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων του Δήμου καθώς και πιθανές αποκλίσεις από τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα μεγέθη.
Τέλος, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι διαγωνισμοί που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από μέρους του Δήμου, αναρτώνται εκτός από την ‘‘Διαύγεια’’ και στην ιστοσελίδα μας στην ενότητα: Εφημερίδα Υπηρεσίας/Προμήθειες – Συμβάσεις. Για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο: http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/promitheies-symvaseis.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση