Τα πιο σημαντικά θέματα συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη!

0
agia paraskevi

Πρόκληση αποτελεί λοιπόν για το νέο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κεντρικής εξουσίας και της Τρόικας όπως και στις αντίστοιχες των πολιτών της Αγίας Παρασκευής.
Εκτός του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2015 την ίδια ημέρα εισάγονται σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα θέματα που δεν είχαν συζητηθεί την τελευταία φορά που είχε συνεδριάσει το όργανο, τα οποία είναι :  

1.    Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) .
(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος)

2.    Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο «Σύμφωνο Δήμων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εξοικονόμηση Ενέργειας».
        (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος

3.    Αποδοχή ή μη πρότασης προς σύναψη σύμβασης άνευ ανταλλάγματος μεταξύ Δήμου Αγίας Παρασκευής και ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αντικείμενο τη κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΒΟΡΡΑ (από ΖΕΦΥΡΩΝ έως ΓΡΑΒΙΑΣ) ΓΡΑΒΙΑΣ (από ΣΠΑΡΤΗΣ έως Αν. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)»(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΒΟΡΡΑ (από ΖΕΦΥΡΩΝ έως ΓΡΑΒΙΑΣ) ΓΡΑΒΙΑΣ (από ΣΠΑΡΤΗΣ έως Αν. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)
5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

6.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ».
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

7.    Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΈΤΟΥΣ 2013.  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

8.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.405». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

9.    Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής.
        (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

10.    Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

11.    Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου)

12.    Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.(εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: κ. Π. Γκόνης.)

13.    Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

14.    Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση Επιτροπής σε σώμα για προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

15.    Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ. Φωτεινού)

16.    Έγκριση χορήγησης δωροεπιταγών σε άπορους κατοίκους του Δήμου μας Χριστούγεννα 2014. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ζ.Φωτεινού)

17.    Λήψη απόφασης για ορισμό και αντικατάσταση υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή έργων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

18.    Τροποποίηση της αρ. 336/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
(εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Βλάχος)    

19.    Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής ή απομάκρυνσης ακατάλληλων προς χρήση υλικών, της Επιτροπής Καταστροφής Αναλώσιμων Υλικών.
(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

20.    Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

21.    Επιστροφή ή μη ποσού 86,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
        (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

22.    Επιστροφή ή μη ποσού (συνολικά 434,40 €) στο Δήμο Καλλιθέας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

Απάντηση