Επιδιόρθωση χριστουγεννιάτικων στολιδιών αξίας… 50.000 ευρώ

0

Τρίτη Ερώτηση : Πόσα τετραγωνικά είναι το παράθυρο και η πόρτα που θα αλλάξουμε στο κοιμητήριο που στοιχίζει 5.000 ευρώ ?
Ουδεμία απάντηση ..Κωστόπουλος δεν γνωρίζω να απαντήσει ο κ. Τσιαμπας …Ο Τσιαμπας άφαντος..
Οι νέοι Κωδικοί εξόδων
30.6275.01 Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 22/2/2013 λόγω θεομηνίας 0,00 23.320,80 23.320,80 Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού που αφορά εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 22/2/2013 λόγω θεομηνίας σύμφωνα με την 116/13 αποφ. Δημ. Η οποία εγκρίθηκε με την 135/13 απόφ της Οικ. Επιτροπής
30.6265.05 Χριστουγεννιάτικος στολισμός 2013 0,00 50.000,00 50.000,00 Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού που αφορά τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό 2013
45.6661.12 Προμήθεια – τοποθέτηση πόρτας και παραθύρου αλουμινίου στο γραφείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου 0,00 5.000,00 5.000,00 Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού που αφορά Προμήθεια – τοποθέτηση πόρτας και παραθύρου αλουμινίου στο γραφείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου σύμφωνα με το από 14/5/13 έγγραφο του τμήματος εσόδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση