Τοποθετήθηκαν Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

0
Οι εγκαταστημένοι βυθιζόμενοι κάδοι στην πλατεία Αγίας Παρασκευής

Εγκαταστάθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκευής στα τέλη Ιουνίου 2016 τρία βυθιζόμενα συστήματα συμπίεσης απορριμμάτων στην Κεντρική Πλατεία, τα οποία αντικατέστησαν τους υπάρχοντες κάδους.
Το κάθε σύστημα φέρει δύο επίγειους δέκτες, έναν κυκλικό για σύμμεικτα απορρίμματα με πράσινη σήμανση και έναν παραλληλόγραμμο για ανακυκλώσιμες συσκευασίες με μπλε σήμανση, είναι αυτόματης λειτουργίας με ειδικά κουμπιά που βρίσκονται τοποθετημένα στο δάπεδο τα οποία παρέχουν στους χρήστες φωνητική και οπτική ενημέρωση.
Με τους βυθιζόμενους κάδους αποφεύγονται οι οσμές και αναβαθμίζεται αισθητικά ο περιβάλλον χώρος με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η όχληση που προκαλείται στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι βυθιζόμενοι κάδοι λειτουργούν και ως δορυφορικά πράσινα σημεία, τα οποία, σε συνδυασμό με τη νέα δράση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το Κινητό Πράσινο Σημείο για την ανακύκλωση, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, στην καθαρότητα των συλλεγόμενων υλικών και στον σεβασμό του περιβάλλοντος.
Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου κ. Γιάννης Σιδέρης καλεί τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της πλατείας να υιοθετήσουν την προσπάθεια αυτή και να μην ρίχνουν απορρίμματα εκτός των κάδων, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός.