Το μουσικοκινητικό εργαστήρι για ΑμΕΑ πήγε θέατρο και bowling

0
bowlling 01

-Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2014 στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων τους έπαιξαν με ενθουσιασμό bowling σε ομάδες με ενθουσιασμό και κατάφεραν αξιόλογες επιδόσεις. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης και  κυκλοφοριακής αγωγής τους.
 Τις δραστηριότητες οργάνωσε και υποστήριξε η διεπιστημονική ομάδα του εργαστηρίου.

Απάντηση