Τo Σύστημα ψηφιακών υπογραφών σύντομα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής!

0


Το σύστημα Ψηφιακών Υπογραφών που  διασφαλίζει τη γνησιότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων θα εφαρμοστεί σ’  όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι χρόνοι που απαιτούνται για την ανταλλαγή εγγράφων, να εξυπηρετείται ταχύτερα ο Δημότης και παράλληλα να υπάρχει εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο από τη μείωση των διοικητικών λειτουργικών δαπανών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση