Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

0

 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους Δημότες του ότι ξεκινά την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 2017» (ΚΕΑ) που θα εφαρμοστεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  www.keaprogram.grή μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ των Δήμων.Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
· Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
· Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
Οι ενδιαφερόμενοι Δημότες Αγίας Παρασκευής μπορούν να εξυπηρετούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία τις ημέρες Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη και από το ΚΕΠ τις ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή και ώρες 8:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2004578/590.
Για το νέο οδηγό εφαρμογής και για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://e-learning.keaprogram.gr/el/Lesson/L03/Asset/258072/faq_manual