Υποτροφία για έναν μαθητή της πόλης μας από την Ελληνογαλλική Σχολή.

0
galliko kollegio

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποδεχόμενος την προσφορά της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά» παρέχει μια πλήρη υποτροφία εξαετούς διάρκειας για το Ελληνικό Τμήμα της Σχολής σε δημότη-κάτοικο μαθητή/τρια της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου του Δήμου μας .
Η υποτροφία αφορά το 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας και τη σίτιση (πιάτο ημέρας-plat du jour) και δεν αφορά στα έξοδα χρήσης σχολικού λεωφορείου και στη συμμετοχή σε επί πληρωμή δραστηριότητες.
Οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που θα πρέπει να πληροί μια οικογένεια προκειμένου το παιδί της να συμμετέχει στη διαδικασία διεκδίκησης της υποτροφίας είναι οι εξής:
– Θα πρέπει να είναι κάτοικος και δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
– Να έχει επιλέξει τη γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό σχολείο όπου φοιτά.
– Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το κατώφλι κινδύνου της σχετικής φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή .Έκθεση κοινωνικής έρευνας θα συνταχθεί από την Κοινωνική Λειτουργό του τμήματος Παιδείας του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ δήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δήμου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) έως τις 03/02/2017, για το Τμήμα Παιδείας, επισυνάπτοντας τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
-Βεβαίωση ότι έχει επιλέξει ο/η μαθητής/τρια ως δεύτερη ξένη γλώσσα τη γαλλική από το δημοτικό σχολείο που φοιτά.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Λογαριασμό ΔΕΚΟ.
-Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη ΔΟΥ.
-Δήλωση περιουσιακής κατάστασης από τη ΔΟΥ(Ε9).
-Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποστηρίζει την οικονομική αδυναμία της οικογένειας.
Μετά την κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου οι υποψήφιοι που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Ελληνογαλλικής Σχολής που θα πραγματοποιηθούν στις 06/05/2017 για την εισαγωγή τους στην τάξη της Α΄ Γυμνασίου το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (η αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί στη Σχολή έως τις 30-04-2017).
Επιτυχών/ούσα θα είναι ο/η μαθητής/τρια που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους πρώτους 30 μαθητές της λίστας επιτυχόντων των εξετάσεων για την Α΄ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την Ελληνογαλλική Σχολή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο Τμήμα Παιδείας με την κ. Τζανή Αγγελική στο τηλέφωνο 2132004568.