Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό για τους μαθητές του Δήμου Αγίας Παρασκευής

0

Τα εκπαιδευτήρια “Πλάτων” προσφέρουν για τέσσερις μαθητές του Δήμου Αγίας Παρασκευής πλήρεις υποτροφίες διετούς διάρκειας για το τμήμα ΙΒ DIPLOMA (International Baccalaureate).
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄ τάξης όλων των Λυκείων και να ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Η προσφορά των υποτροφιών και οι διαδικασίες υλοποίησης της υπήρξε το αντικείμενο της συνάντησης και συμφωνίας του Δήμαρχου Γιάννη Σταθόπουλου με την εκπρόσωπο των Εκπαιδευτηρίων Βάσια Παπαδοπούλου, που έγινε στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του Αντιδήμαρχου Παιδείας Παναγιώτη Γκόνη καθώς και της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας Αγγελική Τζανή.
Η υποτροφία αφορά το 100% των διδάκτρων για τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας και τη σίτιση.
Οι Προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μια οικογένεια προκειμένου το παιδί της να συμμετέχει στη διαδικασία διεκδίκησης της υποτροφίας είναι οι εξής:
– Θα πρέπει να είναι κάτοικος και δημότης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
– Να γνωρίζει αποδεδειγμένα καλά την αγγλική γλώσσα (να έχει λάβει Cambridge, lower ή κάποιο ισότιμο πτυχίο ως ελάχιστη πιστοποίηση γνώσης).
– Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το κατώφλι κινδύνου της σχετικής φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή-ΕΛΣΤΑΤ, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε κατηγορία όπως αυτές ορίζονται από την Αρχή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Τζανή Αγγελική στο τηλέφωνο 2132004568.