Φ. Αλεξόπουλος: «Ο Βασίλης Ζορμπάς οφείλει να στηρίξει τους Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Συλλόγους της Αγίας Παρασκευής υπό ίσοις όροις».

0
aleksopoulos

Το θέμα, κατά τον κ. Αλεξόπουλο αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία,  Προπονητής στον εν Λόγο Αθλητικό Σύλλογο, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Παύλου  ο Οποίος  έχει εκλεγεί με την παράταξη του Δήμαρχου Βασίλη Ζορμπά και είναι μάλιστα και Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ) .
Ο κ. Αλεξόπουλος στο δελτίο τύπου, επισημαίνει ότι από την απόφαση αυτή του Βασίλη Ζορμπά έχουν προκληθεί αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στην  περιοχή για την επιλεκτική αυτή μεταχείριση και «εξυπηρέτηση» του συγκεκριμένου Συλλόγου  και καλεί τον μεν δήμαρχο να ανακαλέσει την συγκεκριμένη απόφαση, τον δε κ. Παύλου, να παραιτηθεί ή από την θέση του Αντιπρόεδρου του ΠΑΟΔΑΠ, ή από την θέση του Προπονητή του εν Λόγω Συλλόγου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση