100 χρόνια δράσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

0

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). 100 χρόνια με ποιοτική και ποσοτική δραστηριότητα και προσφορά στην επιστήμη, στην εκπαίδευση , στην κοινωνία, στη συνεργασία με ξένα μαθηματικά κέντρα κ.λ.π.Το κάθε Διοικητικό Συμβούλιό της είχε και έχει τη μέγιστη δυνατή προσφορά ανιδιοτελώς και σε συνεργασία με όσα από τα μέλη της δραστηριοποιούνται .

Μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων της Μαθηματικής Εταιρείας είναι οι τρεις Μαθηματικοί Διαγωνισμοί για Δημοτικά ,Γυμνάσια και Λύκεια (προετοιμασία και διόρθωση γραπτών), η συμμετοχή στη Βαλκανιάδα των Μαθηματικών και στον αντίστοιχο Παγκόσμιο διαγωνισμό και πολλές άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

Επίσης εκδίδει τα τριμηνιαία επιστημονικά περιοδικά ( Ευκλείδη Α,Β,Γ) και πολλά άλλα έντυπα.

Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της hms.gr

Μέλη της ΕΜΕ είναι και επιστήμονες, μη μαθηματικοί, οι οποίοι στη γνωστική τους πορεία συνάντησαν τη μαγεία των Μαθηματικών και « παγιδεύτηκαν» (!) από αυτά , τα οποία ως γνωστόν αποτελούν τη βάση πολλών επιστημών και προχωρημένης τεχνολογίας.

Ο Νικόλαος Χατζηδάκης(1872-1942) . διδάκτωρ των μαθηματικών υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΜΕ.

Οι μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μαθηματικά με γνήσιο ενδιαφέρον , με ευχάριστη χρησιμοποίηση του μυαλού τους , με ιδιαίτερη προσπάθεια και να «ενταχθούν » στο κλάμπ της φιλοσοφίας της ΕΜΕ.

Στέλιος Μπακούλας
Μαθηματικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση