220.000 € για τα προαύλια και την βελτίωση της προσβασιμότητας στα σχολεία της Αγίας Παρασκευής από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

0
Mε 220.100€ χρηματοδοτείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την συντήρηση των αύλειων χώρων των σχολείων της πόλης, καθώς και για την βελτίωση της προσβασιμότητας τους, (ράμπες ΑμεΑ, Ανελκυστήρες κ.λ.π), σύμφωνα με Υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις 23/10/2018.

Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά την περίοδο 2018-2019 και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα διαθέσει επιπλέον 376.900€ από ίδιους πόρους. Έτσι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συντήρηση των προαυλίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Δημόσιων Σχολείων στην Αγ. Παρασκευή ανέρχεται στις 597.000€.

Απάντηση