400 παιδιά θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

0

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναφορικά με τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου των παιδικών σταθμών στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017 της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από με τις εξής δομές των παιδικών σταθμών: Α’ Νηπιακός Σταθμός οδού Βορρά, (2)Β’ Νηπιακός Σταθμός οδού Λάδωνος, (3) Γ’ Νηπιακός Σταθμός οδού Πάρου, (4) Δ’ Νηπιακός Σταθμός οδού Αισώπου, (5) .Ζ’ Νηπιακός Σταθμός οδού Τρωάδος, (6) Α΄Βρεφικός Σταθμός οδού Βορρά, (7) Β’ Βρεφικός Σταθμός οδού Λάδωνος, (8) Γ’ Βρεφικός Σταθμός οδού Πάρου και (9) Δ΄ Βρεφικός Σταθμός οδού Αισώπου
Συνολικά θα φιλοξενηθούν 400 παιδάκια σε 9 Δομές, ενώ μετά την οριστικοποίηση του πίνακα κατόχων-ωφελουμένων «Αξίας Τοποθέτησης» (Voucher) από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι μητέρες, αφού λάβουν το voucher, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διοίκησης των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. για τη διαδικασία της εγγραφής από τις 25 Αυγούστου έως και την 1η Σεπτεμβρίου.
Το Νομικό Πρόσωπο θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες εγγραφών- επανεγγραφών μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα κατόχων-ωφελουμένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μετά τις 2 Σεπτεμβρίου.
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται βρέφη και νήπια από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.