5η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. της ΕΝΕΒΑΠ στις 3 Αυγούστου 2015.

0
enevap

4. Αποτελέσματα Μεταφοράς Πάγκων από την Πλατεία της Αγίας Παρασκευής κατά τη Διάρκεια του Πανηγυριού.
(Εισήγηση: Πρόεδρος κ. Βασίλης Τσαγκάρης)
5. Καινούρια Μέτρα και Επιπτώσεις στην Αγορά.
(Εισήγηση: Πρόεδρος κ. Βασίλης Τσαγκάρης)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση