597.000 ευρώ για έργα αναπλάσεων και συντηρήσεων των Σχολείων της Αγίας Παρασκευής.

0

Δημοπρατείται στις 10 Μαΐου 2019, έργο συντηρήσεων/αναπλάσεων αύλειων χώρων των Σχολείων και βελτίωσης της προσβασιμότητας τους.

Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμίσει την εικόνα, την ασφάλεια και την αθλητική δραστηριότητα στα προαύλια των Σχολείων και να ενισχύσει την προσβασιμότητα τους για τα ΑμεΑ.

Το έργο με προϋπολογισμό 597.000 € χρηματοδοτείται με 220.100€ από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διαθέτει επιπλέον 376.900€ από τη ΣΑΤΑ για τα Σχολεία και από ίδιους πόρους.

Απάντηση