Αγ. Ιωάννου παρόν και μέλλον

0
papamixail

papamixailΔυστυχώς, μέχρι στιγμής, το έργο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που ενέπνευσε. Η υλοποίηση του δεν είναι σύμφωνη με τον αρχικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, αμφιβολίες υπάρχουν ως προς το εάν το υλικό που επιστρώνεται είναι αυτό που προβλέπεται από τη σύμβαση, οι βυθιζόμενοι κάδοι που προβλέπονταν καταργήθηκαν, προστατευτικά κολωνάκια δεν μπαίνουν σε όλο το μήκος της οδού (π.χ. έξω από το Κτήμα Σιστοβάρη),  και τα κέντρα διασκέδασης χρησιμοποιούν τη διεύρυνση των πεζοδρομίων για στάθμευση αυτοκινήτων.

Εξάλλου, η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία ενέταξε στον προϋπολογισμό του  έργου όλα τα απρόβλεπτα έξοδα και δαπάνες, πριν ξεκινήσει το έργο (!!!), το οποίο εγκατέλειψε αφύλακτο, με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να πέφτουν και να τραυματίζονται, Μαζί τους πέφτει και η εμπορική αγορά, ενώ η ανάκαμψη που αναμενόταν δεν έρχεται.

Είναι συνεπώς σαφές, ότι χρειάζεται αναπροσανατολισμός. Η πόλη και οι κάτοικοι της χρειάζονται μία προσπελάσιμη οδό, που θα αναζωογονήσει την αγορά και με την ευχέρεια της κίνησης των πεζών θα ζεστάνει την πόλη. Χρειάζεται η υλοποίηση και όχι η εγκατάλειψη της μελέτης και του εργου. Και εάν το έργο καθυστερήσει για μερικούς μήνες, δεν χάθηκε ο κόσμος.

Αρκεί να γίνει σωστά.  Πρέπει λοιπόν να γίνουν επειγόντως τα ακόλουθα.

1. Να περικοπούν δαπάνες από άλλες δημοτικές δραστηριότητες και να κατευθυνθούν στο έργο.

2. Να ζητηθεί από την ανάδοχο εταιρεία η επίστρωση με το προβλεπόμενο υλικό, εάν αποδειχθεί ότι δεν εφάρμοσε τη σύμβαση και εάν αρνηθεί να καταγγελθεί η σύμβαση και να μην πληρωθούν οι Λογαριασμοί.

3. Να υπάρξει επιτέλους αποτελεσματική επίβλεψη του έργου από το Δήμο αλλά και ειδικούς επιβλέποντες 

4. Να δημιουργηθεί όργανο κοινωνικής επίβλεψης, ώστε οι κάτοικοι και οι φορείς τους να παρακολουθούν και παρεμβαίνουν.

5.  Και τέλος, με σκοπό τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και τον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, να εφαρμοσθεί το ΝΕΟ σύστημα ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, που εφαρμόζει ήδη το Υπουργείο Υποδομών. Σύμφωνα με αυτό, όλο το προφίλ κάθε έργου (τίτλος, προϋπολογισμός, αριθμός συμβάσεων, κύριος του έργου, τίτλος εργολαβίας, ημερομηνία δημοπράτησης, ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, εκπτώσεις, πληρωμές, χρονοδιάγραμμα κλπ) αναρτάται στο διαδίκτυο και τα στοιχεία είναι προσβάσιμα στον κάθε πολίτη. Έτσι, η διαφάνεια ενισχύει τον κοινωνικό έλεγχο και την καλή εκτέλεση του έργου. Αυτό πρέπει να γίνει και στην περίπτωση της Αγίου Ιωάννου.-         

 Του Σωτήρη Παπαμιχαήλ, δικηγόρου, δημοτικού συμβούλου Αγίας Παρασκευής,

  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση