Αγώνας για το «Δικαίωμα στην εργασία» και «την αξιοπρεπή διαβίωση».

0

Ψήφισμα, κατέθεσαν στον Δήμο, οι εργαζόμενοι στο κοινωφελές πρόγραμμα 8/2018 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με το οποίο αναφέρουν τα εξής:

«Εμείς, συμβασιούχοι εργαζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ των 33.330 σε ΟΤΑ, προσληφθήκαμε με αξιοκρατικές διαφανείς διαδικασίες από τον Οκτώβριο του 2018, τοποθετηθήκαμε στις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπου ήταν υποστελεχωμένες, εργαστήκαμε με υπευθυνότητα και συναδελφικότητα στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στους δρόμους, στην καθαριότητα, σε διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες της πόλης, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες προς όφελος των πολιτών και της καλής λειτουργίας του Δήμου μας.

Κάτι που αναγνωρίστηκε αφενός από το κράτος το οποίο μας κράτησε άλλους τέσσερις μήνες πέραν του 8μήνου στις θέσεις μας, και αφετέρου από το Δημοτικό Συμβούλιο που ομόφωνα στήριξε το αίτημα μας για εκ νέου παραμονή στην εργασία μας πέραν του ενός έτους, κάτι που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Βρισκόμαστε πλέον ξανά στην ανασφάλεια και την ανεργία (χωρίς δυνατότητα τακτικού επιδόματος ανεργίας) μετά τη λήξη των συμβάσεών μας και ο Δήμος υπολειτουργεί ξανά χωρίς επαρκές προσωπικό για να καλυφθούν οι ανάγκες του.

Η ανακύκλωση των ανέργων με προγράμματα που αφήνουν κενά στις αναγκαίες θέσεις εργασίας θεωρούμε πως δεν ωφελεί κανέναν.

Μετά τις δύο τελευταίες συνελεύσεις που πραγματοποιήσαμε και προς αποφυγή νέων άδικων ατομικών επιλεκτικών στηρίξεων συναδέλφων από την πλευρά του Δήμου.

Ζητάμε την εκ νέου στήριξη και συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής προς τους εργαζόμενους/ες της κοινωφελούς εργασίας, όπως έχουν πράξει ανάλογα πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας, στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες και διεκδικήσεις μας, στις οποίες πιθανόν να προβούμε για την υπεράσπιση του αναφαίρετου δικαιώματος μας στην σταθερή εργασία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών μας.

Απάντηση