Ακυρώθηκε η ματαίωση της ανάπλασης της πλατείας Αη Γιάννη.

0

Ανακοίνωση λάβαμε από τον π. πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ και νυν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτήρη Παπαμιχαήλ, στην οποία αναφέρει τα εξής:

Ακύρωσε προσωρινά (αναστολή) η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ), με την με αρ.562/10.12.2019 απόφαση της, την με αρ.177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την οποία η δημοτική Αρχή ματαίωσε την Ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Ιωάννου.
Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και αναμένετο η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου, ματαιώθηκε από την νέα δημοτική Αρχή Ζορμπά, την 13η Νοεμβρίου 2019 με εισήγηση της δημοτικής Αρχής και κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αυτή η απόφαση ματαίωσης ανεστάλη προσωρινά και αναμένεται η έκδοση της οριστικής απόφασης της ΑΕΠΠ. Καλείται λοιπόν η δημοτική Αρχή να επανεξετάσει τη στάση της, η οποία πέραν των άλλων κρίνεται παράνομη, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπλασης -επιτέλους- της πολύπαθης Πλατείας.
Και τούτο διότι η ανάπλαση είναι αναγκαία και κάθε δημοτική Αρχή πρέπει να συνεχίζει το έργο της προηγούμενης και όχι να το γκρεμίζει”.

Απάντηση