Ανδρέας Γκιζιώτης (Ιούλιος)

0

 

Το θέμα της έλλειψης αποτελεσματικών, κατά τον κ. Γκιζιώτη, μέτρων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας του Υμμητού τέθηκε όταν η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Αλέκα Κιμουλάκη ζήτησε να ψηφιστεί η έγκριση πρόσληψης δασοφυλάκων με οχτάμηνη σύμβαση. Με την πρόταση της Αντιδημάρχου διαφώνησε και ο Δήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν επιτρέπουν να έχουμε φύλακες στον Υμηττό και το χειμώνα. 

Από την πλευρά του, ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι: «ο Δήμος μας δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά στα όρια του, ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα φύλακες εκτός από έναν που είναι διορισμένος από τον ΣΠΑΥ, και πρότεινε τα μέλη της Δημοτικής αστυνομίας να ασχοληθούν και με τον τομέα της φύλαξης του βουνού.

Επίσης ο κ. Γκιζιώτης κατήγγειλε τις προσπάθειες εμπορευματοποίησης του χώρου που γιορτάζαμε τα κούλουμα και ζήτησε την απομάκρυνση της παράνομης κατασκευής του λυόμενου θεάτρου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση