Δήλωση κ. Παναγούλη

0

Δήλωση κ. Παναγούλη

 

 

 

Επιστολή προς το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έστειλε ο Διευθυντής της Νομικής  Υπηρεσίας του κ. Δημήτρης Παναγούλης την οποία ανέγνωσε κατά τη συνεδρίαση του θέματος για το κτήμα Σιστοβάρη ο εκ των νομικών συμβούλων του Δήμου κ. Λαζουράς.

Στην επιστολή του αυτή ο κ. Παναγούλης αναφέρει τα εξής:

«1) κ. Πρόεδρε, επί του φερομένου θέματος στο σημερινό Δ.Σ για συζήτηση επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: επειδή εκκρεμούν ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών η συζήτηση δύο αγωγών, μια του δήμου και μια του Σιστοβάρη που συνεκδικάζονται στις 16-2-2009, και είναι γνωστό ότι τα πρακτικά που τηρούνται λαμβάνονται από τους έχοντες έννομο συμφέρον και προσκομίζονται στα δικαστήρια, καλούμεθα δε εμείς να αντικρούσουμε τα λεχθέντα κατά τη συζήτηση τα οποία ενδεχομένως δεν βοηθούν δικονομικά την υπόθεση, ήδη έχουν κατατεθεί τέτοια πρακτικά και αντίστοιχοι ισχυρισμοί σχετικά με λεχθέντα  σε παλαιότερα δημοτικά συμβούλια περί ανεγέρσεως στο κτήμα Σιστοβάρη Δημαρχιακού Μεγάρου και εμπορικού κέντρου, πράγματα που αφαιρούν επιχειρήματα υπεράσπισης, παρακαλούμε λοιπόν να επιστήσετε την προσοχή στους ομιλητές για το θέμα αυτό και τα δικονομικά προβλήματα που άθελα τους μπορoύν να δημιουργήσουν. 

2) Αρχές Ιουνίου 2008 με έγγραφο του εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος διενεργούσε προσωπικώς προκαταρκτική εξέταση για το κτήμα Σιστοβάρη, ζητήθηκε από τον κ. δήμαρχο ν’ αποστείλει ολόκληρο το σχετικό φάκελο με όλα, τα έγγραφα.

Ο κ. δήμαρχος απέστειλε ολόκληρο το φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε και με δύο επιστολές του κ. Σιστοβάρη προς τον προηγούμενο δήμαρχο κ. Σιδέρη, οι οποίες δεν υπήρχαν στο αρχείο του φακέλου και εδόθησαν από το προσωπικό του αρχείο, ενημερώθηκε δε για το έγγραφο αυτό του κ. εισαγγελέα, όπως και ο κ.Σταθόπουλος και οι λοιποί εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, δήλωσαν δε ότι δεν γνώριζαν από που προήρθε η προκαταρκτική αυτή εξέταση.

Ο κ. Σιδέρης έλαβε και αντίγραφο του εγγράφου που εστάλη στον κ. εισαγγελέα.

Την ίδια ημέρα, ο ίδιος φάκελος εστάλη στον πρώην υποψήφιο δήμαρχο και καταγγέλοντα του οποίου έχετε όλες τις καταγγελίες αφού έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και την ίδια ακριβώς περίοδο είχε αποστείλει τα ίδια έγγραφα και για το λόγο αυτό του απεστάλη ο ίδιος πλήρης φάκελος στον καταγγέλοντα.

3) Ο κ. εισαγγελέας, όπως στη συνέχεια πληροφορηθήκαμε, διενήργησε την προκαταρκτική αυτή εξέταση με εντολή του προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Νικόπουλου στον οποίο είχαν προσφύγει με μηνυτήρια αναφορά τους σημερινοί δημοτικοί σύμβουλοι προσωπικά στον ίδιο, συνενώθηκε  δε και με μηνυτήρια αναφορά μιας συμπολίτισσας μας προς τον κ. εισαγγελέα η οποία κατήγγειλε και προσωπικά άτομα και υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής αυτής εξέτασης ο κ.Εισαγγελέας απευθύνθηκε σε όλες τις υπηρεσίες που ασχολήθηκαν με το κτήμα Σιστοβάρη σε δικαστήρια, συμβολαιογράφους, πολεοδομία κ.λ.π εξέτασε και μάρτυρες. Στη συνέχεια και μετά από νομική ανάλυση έκανε πρόταση προς τον κ. εισαγγελέα εφετών να εισαχθεί η υπόθεση στο αρχείο, αν συμφωνεί και ο ίδιος, αναφέρεται δε σε όλη τη διαδρομή της υπόθεσης αυτής. Με την πρόταση αυτή συμφώνησε και ο κ. εισαγγελέας εφετών και η υπόθεση ετέθη στο αρχείο.

4) Βέβαια μεταξύ των κ. εισαγγελέων και του καταγγέλοντα, υπάρχει διάσταση απόψεων. Εμείς σεβόμεθα όλες τις απόψεις από οπουδήποτε και αν προέρχονται, συμφωνούμε όμως με τα θεσμικά όργανα και τη δικαιοσύνη και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Άλλωστε και οι καταγγελίες αυτές εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης όπως και προσφυγές, μηνύσεις προσβαλλόμενων και συκοφαντηθέντων και το θέμα αυτό είναι πιστεύουμε αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης όπου εκκρεμούν οι αντίστοιχες προσφυγές. Και όχι του δημοτικού συμβουλίου κατά τους ισχύοντες θεσμούς και κανόνες.

5) Τέλος και με όλο το σεβασμό τόσο προς το σώμα όσο και προς τον τύπο επειδή σε ένα τοπικό έντυπο(*) αφήνετε να εννοηθεί ότι υπάρχει ταυτότητα δικηγόρου μεταξύ δήμου και των κ. Σαμουρέλη – Σιστοβάρη δηλώνω τα εξής.

α) Με το νομικό πρόσωπο – εταιρεία που εκμεταλλεύεται σήμερα το κτήμα Σιστοβάρη και τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν αυτό, ουδέποτε και ουδεμία επαγγελματική σχέση είχα ή έχω. Σε κανένα ελληνικό ή αλλοδαπό δικαστήριο και γενικά όπου γης οιασδήποτε βαθμίδας δεν υπερασπίστηκα άτομο με το όνομα «Σαμουρέλης» τους οποίους γνωρίζω από το 1980 περίπου και τους οποίους σέβομαι και τιμώ ως ανθρώπους, επαγγελματίες, οικογενειάρχες και η παρούσα δήλωση μου  δεν έχει να κάνει με τη δική τους προσωπικότητα είτε ως υπεράσπιση είτε ως πολιτική αγωγή.

β) Ουδέποτε εγώ και οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μου, ή συγγενείς μου είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού αναθέσαμε σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω την ανέγερση οικοδομής σε ιδιοκτησία μας, τόσο στην Αττική όσο και σε όλη την Ελλάδα ή και σ’ όλο τον κόσμο.

γ) Προ 15ετίας ή 10ετίας ή 20ετίας, δεν ενθυμούμαι, έχω παραστεί σε συμβόλαια πώλησης των Αλεξάνδρου και Ηλία Σαμουρέλη ίσως και Λάμπρου, τυπική παράσταση, ως πωλητές και όχι έλεγχο τίτλων, χωρίς όλα αυτά βέβαια ν’ απαγορεύονται από κανένα Νόμο, όπου η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική.

Σε ένα, δύο ίσως και τρία συμβόλαια, όπως άλλωστε έχω παραστεί  και σε πολλούς άλλους πολίτες της Αγ. Παρασκευής μεταξύ άλλων και σε δημοτικούς συμβούλους όπως έχω κάθε Νόμιμο δικαίωμα.

δ) Τον κ. Σιστοβάρη δεν τον γνωρίζω. Τον είδα για πρώτη φορά στα δικαστήρια το 2005 και βεβαίως ισχύουν τα ίδια.

5) Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια και όποιος ισχυρίζεται τα αντίθετα ή οφείλει να τα αποδείξει ή διαφορετικά διαπράττει το αδίκημα της συκοφαντικής μας δυσφήμισης και μάλιστα μετά τη δήλωση μου αυτή χωρίς καμιά δικαιολογία. Αντίθετα, κατά τινός εκ των ανωτέρω Σαμουρέλη, Σιστοβάρη, μετά από εντολή και σημερινού μέλους του δημοτικού συμβουλίου, έχω συντάξει και έχω καταθέσει προσωπικά μήνυση ως ιδιώτης δικηγόρος και όχι ως νομικός σύμβουλος του δήμου η οποία όπως με πληροφόρησε το μέλος του δημοτικού συμβουλίου και εκδικάστηκε και είχε και θετικό αποτέλεσμα.

Καλά Χριστούγεννα, Αγ. Παρασκευή 22-12-2008.

 

 

(*) Η τοπική εφημερίδα ο Σχολιαστής.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση