Χωρίς άδεια πυρόσβεσης το «Νέο» Δημαρχείο

0
dim 02

 

 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με διοίκηση την παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου που πραγματοποιηθήκε στις 08/12/2010 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε το θέμα της παραλαβής του καινούργιου κτιρίου που θα στεγάζει από εδώ και πέρα το Δημαρχείο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από μερικούς μήνες είχε ψηφίσει την μεταστέγαση του Δημαρχείου σε καινούργιο ενοικιαζόμενο κτίριο λόγω του ότι το παλαιό,dim 02 πάλι ενοικιαζόμενο, δεν άρμοζε σε κτίριο Δημαρχείου, αφού είχε την εικόνα εγκαταλελημένου, οι εργαζόμενοι δεν δούλευαν σε σωστές συνθήκες εργασίας, οι πολίτες δυσκολεύονταν να εξυπηρετηθούν και τέλος δεν είχε άδεια πυροσβεστικής, αφού δεν πληρούσε τα κριτήρια ενός κτιρίου που προορίζεται για «Γραφείο», με αποτέλεσμα μία πυρκαγιά να είχε συμβεί, όσοι θα ήταν μέσα θα «Ψηνόντουσαν σαν τα ποντίκια». 

Έτσι λοιπόν, η διοίκηση Γιαννακόπουλου αποφάσισε την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου μας. Μετά την θετική απόφαση που έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο μετακόμισε προεκλογικά στις αρχές Οκτωβρίου, όπου έγιναν και τα εγκαίνια. Σημειωτέων ότι στο παλαιό κτίριο το ενοίκιο που πληρώναμε ήταν 17.000 ευρώ μηνιαίως, όταν στο καινούργιο πληρώνουμε περίπου 30.000 ευρώ μηνιαίως. 

Παράλληλα βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος πληρώνει πολύ ακριβές μελέτες για τον χώρο στον οποίο προορίζεται η ανέγερση του δικού μας, ιδιόκτητου Δημαρχείου, που βρίσκεται στο πάρκινγκ της κάτω πλατείας και που 10 χρόνια τώρα η υπόθεση αυτή δεν έχει προχωρήσει.

Από τις αρχές Οκτώβρη λοιπόν οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν μεταφερθεί στο καινούργιο Δημαρχείο και ουσιαστικά λειτουργούν εκεί. Τυπικά όμως η υπογραφή των συμβολαίων για την παραλαβή του ενοικιαστή, δηλαδή του Δήμου μας, από τους ιδιοκτήτες, την οικογένεια Μάγκλαρη, θα γινόταν στο τελευταίο αυτό Δημοτικό Συμβούλιο.   

Για να συμβεί αυτό αλλά κι όλη η διαδικασία της μεταστέγασης αλλά και της θετικής κρίσης για την καταλληλότητα του καινούργιου κτιρίου συστήθηκε μία τριμελής επιτροπή. Αρχικά αυτή αποτελούνταν από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Χρήστο Ματζανά, πρόεδρο της επιτροπής, κ. Σταμάτη Φώλα μέλος της και την υπάλληλο του Δήμου και διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παλαμάρη, επίσης μέλος της. 

Ο κ. Σταμάτης Φώλας, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κ. Αντώνη Σιδέρη, της αντιπολίτευσης δηλαδή, παραιτήθηκε από αυτή τη θέση και τον αντικατέστησε ο επίσης εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με τον κ. Σιδέρη, κ. Μάκης Χάρχαρος

Η δουλειά της επιτροπής αυτής ήταν κυρίως να κρίνει ότι το κτίριο ήταν κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί ως «Γραφείο», να στεγάσει το Δημαρχείο μας δηλαδή, να δώσει την έγκρισή του ότι όλα είναι σωστά και «Καθωςπρέπει» και να το εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ώστε να ψηφίσει την τυπική παραλαβή του. 

Το θέμα όμως του Δημαρχείου εισήχθη ναι μεν με στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μειοψηφούντος του κ. Χάρχαρου ο οποίος είχε τονίσει μία σειρά σοβαρών παρατηρήσεων για την καταλληλότητα του κτιρίου μεταξύ αυτών και την μη έγκριση αδειοδότησης της πυροσβεστικής. 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί, με απουσία του προέδρου της επιτροπής κ. Ματζανά, στο έγγραφο αναγραφόταν ως εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Γουργούλης ο οποίος δήλωσε ότι θα «Απείχε» από το συγκεκριμένο θέμα και πως δεν ήθελε να αναλάβει την εισήγηση του θέματος.

Ούτως ή άλλως την εισήγηση την ανέλαβε εξ’ αρχής ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κώστας Κρητικίδης πριν από τη δήλωση του κ. Γουργούλη κι ας μην αναγραφόταν το όνομά του. 

kritikid02Ο κ. Κρητικίδης άρχισε λέγοντας ότι η επιτροπή έχει διάφορες παρατηρήσεις σχετικά με την παραλαβή του Δημαρχείου. Δήλωσε πως πράγματι υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες, άλλες υποδεέστερες κι άλλες πιο σημαντικές αλλά πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να «Παραλάβει» σήμερα το Δημαρχείο ώστε να υπογραφτεί το συμφωνητικό μίσθωσης με τον όρο ότι δεν πρόκειται να δοθεί κανένα ενοίκιο αν οι μισθωτές δεν τακτοποιήσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν ως προς το κτίριο γιατί πρέπει να κάνουν, ως διοίκηση, την μεταβίβαση των ρολογιών της ΔΕΗ στο όνομα του Δήμου ώστε να καταβάλλονται τα τέλη ηλεκτοδότησης από το Δήμο πλέον κι όχι από τον εργολάβο όπως μέχρι τώρα συνέβαινε γιατί διαφορετικά κινδυνεύει το Δημαρχείο να μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο αντιδήμαρχος επίσης στάθηκε στο σημαντικό κατά τη γνώμη του γεγονός ότι ο υπόγειος χώρος του κτιρίου, το γκαράζ, δεν έχει παραδοθεί ακόμα κι όσον αφορά την έγκριση της πυροσβεστικής δήλωσε τα εξής: «Το κτίριο, προκειμένου να πάρει την οικοδομική άδεια έχει εγκεκριμένη μελέτη από την πυροσβεστική υπηρεσία όσον αφορά την ενεργητική πυροπροστασία κι εγκεκριμένη μελέτη ……….. προστασίας από την πολεοδομία…κι αυτά υπάρχουν και είναι στην διάθεση της επιτροπής να τα δει». Συνέχισε ο κ. Κρητικίδης επί του ίδιου θέματος λέγοντας: 

«Για να πάρουμε το πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία, αν το πάρουμε ποτέ, όποτε το πάρουμε.. έχει σχέση μ’ εμάς κυρίως, έχει σχέση με τον ανάδοχο, με τον εργολάβο, με το αν έχει εφαρμόσει πλήρως τις μελέτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.. αλλά για να πάρουμε το πιστοποιητικό πρέπει εμείς, οι χρήστες, να κάνουμε αίτηση με την οποία αφού καταχωρήσουμε ομάδες πυρασφαλείας, υπευθύνους κ.τ.λ. το πιστοποιητικό το λαμβάνει ο χρήστης κι όχι ο ανάδοχος». 

Στη συνέχεια ο κ. Κρητικίδης απόρησε γιατί η επιτροπή δεν ζήτησε το «Προσάρτημα 1» το οποίο περιέχει τα σχέδια διαμερισμάτωσης του κτιρίου του Δημαρχείου κι ακολούθησε ένας διάλογος μεταξύ του ιδίου και του κ. Χάρχαρου σχετικά με το ότι οι Υπηρεσίες δεν το δίνανε ενώ η επιτροπή το ζητούσε με αποτέλεσμα ο αντιδήμαρχος να κατηγορεί τον κ. Χάρχαρο ότι ενώ μπορούσαν να το ζητήσουν και να το πάρουν, δεν το έκαναν όπως επίσης και τις εγκεκριμένες απόψεις της ενεργητικής προστασίας. 

Για το ίδιο θέμα του Δημαρχείου πήρε το λόγο κι ο Δήμαρχος, ολίγων ημερών ακόμα, κ. Γιαννακόπουλος ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων για τη στήριξή τους, τους υπαλλήλους του Δήμου κι όλους όσους βοήθησαν και θεωρεί που απλώς υπάρχουν κάποια κενά διαδικαστικά τα οποία καλύπτονται.

«Χωρίς τη θετική εισήγηση της επιτροπής καταλληλότητας που είναι απαραίτητη από το Νόμο ο κ. Δήμαρχος έδωσε εντολή μετεγκατάστασης του Δήμου»HARHAROS ξεκίνησε το λόγο του ο κ. Μάκης Χάρχαρος κάνοντας δρυμήτερη επίθεση στον κ. Γιαννακόπουλο ρίχνοντας σ’ αυτόν τις ευθύνες και συνέχισε: 

«Μετά την θετική εισήγηση της επιτροπής πρέπει να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφίσει, κι όμως εμείς βρισκόμαστε εδώ με εντολή Δημάρχου…Από δω και πέρα ο καθένας ν’ αναλάβει τις ευθύνες του…Το θέμα είναι πολύ σοβαρό». 

Ο κ. Χάρχαρος έθεσε δύο ζητήματα που τίθονται επί της τραπέζης για να ψηφιστεί  το θέμα. Το πρώτο είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και αυτών που συναθροίζονται στο χώρο και το δεύτερο είναι η οικονομική διάσταση. Ο ίδιος είπε ότι θα σταθεί στο πρώτο γιατί όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί του στάθηκαν στο δεύτερο.

Έτσι λοιπόν ο κ. Χάρχαρος θύμισε στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Δημαρχείο μεταστεγάστηκε επειδή η τεχνική ασφαλείας του Δήμου κ. Ντούλου είχε πει πως δεν εκλπηρώνονταν οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και πυρόσβεσης.

Την ίδια έρωτηση της έκαναν και ως επιτροπή είπε ο κ. Χάρχαρος, γεγονός που έπρεπε να κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το αν θα δώσει πιστοποιητικό καταλληλότητας η αρμόδια και η ίδια απάντησε: «Μ’ έχουν σταματήσει». 

Ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος, για άλλη μία φορά, παρανόμως δεν έχει τεχνικό ασφαλείας. «Ακόμα και τους καταστηματάρχες που πουλάνε τσίχλες ο Νόμος υποχρεώνει να έχουν τεχνικό ασφαλείας» δήλωσε ο κ. Χάρχαρος και συνέχισε επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις της τεχνικού ασφαλείας η οποία χαρακτηριστικά τόνισε: «Προς Θεού! χωρίς πιστοποιητικό ασφαλείας δεν μπορείτε να παραλάβετε τίποτα!». 

Όσον αφορά επίσης το «Προσάρτημα 1» ο κ. Χάρχαρος είπε ότι το ζητήσαν ως επιτροπή από τις Υπηρεσίες και η απάντηση που λαμβάνανε ήταν ότι δεν το έβρισκαν και παράλληλα τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην ασφάλεια είναι ελάχιστες. Συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε ανώμαλοι να μην θέλουμε επίτηδες να λάβουμε έγγραφα…τα ζητάγαμε και δεν μας τα έδιναν». 

Πάνω στο θέμα των ελάχιστων εγκαταστάσεων που ελάχιστα συμβάλλουν στην ασφάλεια ο κ. Χάρχαρος στάθηκε σε τρία σημεία:

α) Στο σύστημα πυρανίχνευσης 

β) στην εγκατάσταση αλεξικέραυνου 

γ) Στην επικυρωποίηση της μελέτης για την ενεργητική πυρασφάλεια με πιστοποιητικό από την πυροσβεστική

«Σε περίπτωση που έχουμε στην Αγ. Παρασκευή παρόμοιο παράδειγμα με της Marfin να δω ποιος θ’ αναλάβει τις ευθύνες γιατί χωρίς πιστοποιητικό ασφαλείας δεν μπορεί να πάρει κανείς την ευθύνη…κι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο».

Επιπλέον ο κ. Χάρχαρος ενημέρωσε τους δημοτικούς συμβούλους ότι πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεδριάσεις για την καταλληλότητα της ασφάλειας με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ομόφωνη απόφαση της επιτροπής ότι δεν γνωμοδοτούμε θετικά λόγω μη έκδοσης πυρασφάλειας και πυρόσβεσης και προτείνουμε, με εντολή δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει αν θέλει την αποδοχή του Δημαρχείου. Σ’ αυτό το σημείο ο κ. Χάρχαρος ψήφισε αρνητικά για την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται και παραπάνω εν αντιθέσει με τον κ. Ματζανά και την κ. Παλαμάρη που δέχτηκαν την πρόταση του δημάρχου.

 dim 04
 Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλιό δημαρχείο

Ο κ. Χάρχαρος πριν τελειώσει την δική του εισήγηση επεκτάθηκε και στο θέμα του υπόγειου γκαράζ σημειώνοντας ότι χρειάζεται ειδική πυρόσβεση και πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, πιθανώς περισσότερες αντλίες, δεξαμενή ύδατος, δεύτερη διαφυγή όπως επίσης και δεύτερη σκάλα ώστε όπως χαρακτηριστικά είπε: «…να μην χρειάζεται να πηδάμε από το δεύτερο όροφο…». Επίσης μίλησε και για την κάλυψη με γραφεία των ημιυπαίθριων χώρων που δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμμένα σχέδια της πολεοδομίας και δεν γίνεται να υπάρξει πιστοποιητικό πυρασφάλειας με τα παλιά δεδομένα όταν αυτά πλέον έχουν αλλάξει. 

Τελειώνοντας ο κ. Χάρχαρος είπε ότι όλα τα παραπάνω που ειπώθηκαν δεν πρέπει να τα πει ή να τα επικυρώσει κανένας άλλος παρά μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Παλαμάρη ώστε ναμπορέσει να αντικρούσει τα προηγούμενα του κ. Χάρχαρου αλλά και να δικαιολογήσει την απόφαση της επιτροπής να στείλει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αρχίζοντας η κ. Παλαμάρη ανέφερε ότι το κτίριο πληρεί όλες τις προδιαγραφές ενός κτιρίου – γραφείων και συνεύρεσης κοινού κι ότι η επιτροπή θα υπογράψει μόνο στο τέλος όταν όλα τα διαδικαστικά, που μέσα σ’ αυτά είναι και η ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, τελειώσουν. Αυτό όμως, συμπλήρωσε η κ. Παλαμάρη δεν σημαίνει πως μέχρι τότε το κτίριο δεν είναι κατάλληλο και συνέχισε λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή οι χώροι γραφείων που έχουν καταληφθεί και λειτουργούν δεν έχουν διαφορετικές προταιρεότητες από αυτά που λέει η πολεοδομική υπηρεσία σε ότι αφορά την πυροσβεστική και παθητική πυροπροστασία διότι ο διάδρομος, οι διαστάσεις των διαδρόμων, η στάση του κλιμακοστασίου, οι αποστάσεις των γραφείων σε ότι αφορά από τα δυσμενή σημεία… όλα αυτά έχουν τις ίδιες προδιαγραφές μ’ αυτά που ‘χε υποδηλώσει η πυροσβεστική».

Η επιτροπή κατά την κ. Παλαμάρη ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως και έπραξε κι έφερε ως παράδειγμα το θέμα του μισθίου που δεν είναι υποχρέωση της επιτροπής να το λύσει αλλά του Δημοτικού Συμβουλίου και της Νομικής Υπηρεσίας. Λόγοι όπως το μισθίο ή τροποποίηση του συμφωνητικού δεν απασχολούν την επιτροπή και γι’ αυτό το λόγο παρέπεμψε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κι όταν αυτό πάρει τις αποφάσεις του, τότε η επιτροπή έχοντας όλα τα θέματα λυμένα θα πρέπει να υπογράψει την παραλαβή του Δημαρχείου. Τέλος όσον αφορά τον υπόγειο χώρο από τη στιγμή που δεν έχει παραληφθεί από το Δήμο δεν τίθεται θέμα πυρασφάλειας αφού δεν αφορά το υπόλοιπο χώρο. 

Το λόγο στη συνέχεια πήρε κι ο εργολάβος του κτιρίου ο οποίος ανέφερε πως όπου χρειάστηκε να τοποθετηθεί πυροπροστασία έγινε, πως η επικαιρωποίηση μπορεί να γίνει μόνο με αίτηση του ενοικιαστή, του Δήμου δηλαδή και πως το κτίριο είναι απόλυτα ασφαλές. 

Ο δεύτερος μηχανικός που πήρε το λόγο και μίλησε είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νίκος Θοδωρίδης ο οποίος από παλαιότερα είχε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα και θέλησε να πει τις απόψεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Θοδωρίδης παλαιότερα είχε μιλήσει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων για το θέμα αυτό και είχε επισημάνει την ιδιαιτερότητα του χώρου που θα έπρεπε να γίνει η μεταστέγαση του Δημαρχείου ώστε να μπορέσει να στεγάζει τους εργαζομένους και να καλωσορίζει τους δημότες. Τέτοια κτίρια στην Αγ. Παρασκευή κατά τη γνώμη του κ. Θοδωρίδη δεν υπάρχουν πολλά παρά μόνο δύο – τρία κι όταν έκανε τις προτάσεις του δεν είχε σκοπό να κάνει «Συνδικαλισμό του πεζοδρομίου» αλλά τα λεγε με την εγκεκριμένη γλώσσα ενός μηχανικού όπως επαγγέλεται. 

Ο ίδιος ήθελε να βοηθήσει και το έπραξε έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σ’ ένα περιβάλλον με αξιοπρέπεια, όπως και για τους δημοτικούς άρχοντες

 dim 06
  Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο καινούργιο δημαρχείο

αλλά και για τους δημότες. Ο κ. Θοδωρίδης επίσης συνέχισε να λέει: «…Λοιπόν, πρόεβλεψα κάποια πράγματα.. αυτά ήταν κάποιες συμφωνίες που αν θέλετε δεν μπήκαν μέσα στο προσύμφωνο.. δηλαδή, ανεξάρτητα αν πραγματικά, τυπικά αυτό το κτίριο, επειδή έτυχε συμπτωματικά να είναι 50 μέτρα μήκος και το κλιμακοστάσιο να είναι ακριβώς στη μέση, δηλαδή από κάθε άκρο απέχει 25 μέτρα, τυπικά δεν χρειάζεται δεύτερη έξοδο διαφυγής, κι αν φέρουμε την πυροσβεστική ή την πολεοδομία θα μας πει εντάξει 25 μέτρα είναι… έκανα όμως μία συμφωνία με τον κ. Μυλωνά ως Τεχνική Υπηρεσία και να μπει υποχρεωτικά δεύτερη έξοδος διαφυγής, πράγμα για το οποίο δεν μου έφερε καθόλου αντίρρηση και μάλιστα στην αρχή είχαμε βάλει από το δεύτερο όροφο δύο επιπλέον εξόδους διαφυγής και βέβαια θα μπει σκάλα που θα παραλαμβάνει τους ανθρώπους από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο». 

Ουσιαστικά ο κ. Θοδωρίδης τόνισε ότι στο πλάνο είναι, αν και είναι περιττό γιατί καλύπτεται μόνο από το ένα κλιμακοστάσιο, να γίνει δεύτερη έξοδος διαφυγής και τελείωσε ευχαριστώντας τον κ. Στεροδήμα για τα καλά του λόγια που είπε για το θέμα του Δημαρχείου. 

 Τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξαν τοποθετήσεις πάνω στο γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε σε καινούργιο κτίριο μέχρι και τα τέλη του Δεκεμβρίου θα πληρώνουμε ενοίκιο και στο παλιό με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση μισθώματος τεσσάρων μηνών. 

Συγκεκριμένα ο κ. Σιδέρης χαρακτήρισε πανευρωπαϊκή πρωτιά το γεγονός ότι έχει γίνει η μεταστέγαση αλλά δεν έχει υπογράψει ο Δήμος ακόμα το συμβόλαιο. 

Ο καινούργιος Δήμαρχος, από 01/01/2011 κ. Βασίλης Ζορμπάς κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για το απαράδεκτο γεγονός της πληρωμής του παλαιού κτηρίου όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος κι ότι δεν γίνεται να φτάσουμε σε σημείο να πληρώνουμε δύο ενοίκια για δύο διαφορετικά κτίρια και ύστερα αποχωρήσε πριν την ψηφοφορία. Γι’ αυτό το λόγο τον κατηγόρησε ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος ο οποίος τόνισε πως ο κ. Ζορμπάς ήταν απών στην ψηφοφορία και την πρώτη φορά που ψηφίζανε για τη μεταστέγαση του Δημαρχείου. Από την ίδια παράταξη «Νίκη για την Αγ. Παρασκευή» ο δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Γεράσιμος Βλάχος εξαπέλυσε επίθεση στη διοίκηση Γιαννακόπουλου κατηγορώντας την για την γρήγορη μεταστέγαση που έγινε με αιτία προεκλογικούς σκοπούς. Στάθηκε επίσης ο αντιπρόεδρος στις αιτιάσεις του κ. Χάρχαρου αλλά θεωρεί πως οι μηχανικοί του Δήμου έχουν θέσει το θέμα τις ολοκλήρωσης αυτών και έθεσε ως προϋπόθεση για τη λειτουργία του κτιρίου τις δεσμεύσεις των ιδιοκτητών ώστε να ολοκληρωθεί η παραλαβή του ακινήτου και τελείωσε λέγοντας πως είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν θετικά από τι στιγμή που φτάσανε σ’ αυτό το σημείο.    

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση