Δημοπρατήθηκε η πλατεία του Άη Γιάννη.

0
πλατεία του Αι Γιάννη
πλατεία του Αι Γιάννη

Δημοπρατήθηκε, στις 29 Αυγούστου 2019 το έργο της ανάπλασης της πλατείας Αι Γιάννη του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η συγκεκριμένη ανάπλαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και από  ίδιους πόρους του Δήμου, με σκοπό ν΄ αναβαθμιστεί η Πλατεία , ν’ αναδειχθεί ο πολιτιστικός της χαρακτήρας, να βελτιωθεί το μικροκλίμα της, να ανανεωθούν τα γερασμένα υλικά και να παραμείνει ζωντανός Δημόσιος χώρος για όλους τους πολίτες.

Απάντηση