Δ.Η.Π.Ε.Α.Π.: Μια «μετατροπή» με στόχο το “Κουκούλωμα”!

0

Παίρνοντας λοιπόν πρώτος τον λόγο ο κ. Μάκης Χάρχαρος, τόνισε ότι είχε ζητήσει επανελλειμένως ενημέρωση του θέματος πριν έρθει για ψήφιση.

Σε απάντηση του ο Δήμαρχος ανέφερε ότι όποιος ήθελε ενημέρωση θα μπορούσε να του τηλεφωνήσει… 

Ο κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ, ως τέως πρόεδρος της Δ.Η.Π.Ε.Α.Π., ενημέρωσε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το έλλειμμα όταν αποχώρησε το τέλος του 2007 ήταν 19.000 ευρώ ενώ σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, έχει ξεπεράσει το ύψος των 200.000 ευρώ. Υπενθύμισε, επίσης, ότι την πληρωμή του χρέους για την έναρξη της Επιχείρησης, με την καινούργια ονομασία, θα την αναλάβει ο Δήμος και μίλησε για έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ βάθρων για το έργο αυτό που θα πραγματοποιούνταν αφού παράλληλα είχαν δοθεί 64.000 ευρώ σε Πολιτιστική Επιχείρηση των Μελισσίων χωρίς να υπάρχει λόγος.

Στο άκουσμα αυτών ο κ. Γεράσιμος Βλάχος ρώτησε αν θα πρέπει  να «κλείσει» ισολογισμό η Δ.Η.Π.Ε.Α.Π. και ότι δεν είναι σε θέση ο Δήμος να καλύπτει κι άλλα έξοδα όπως αυτά της Επιχείρησης.

Τέλος ο κ. Νίκος Φωτόπουλος πρότεινε απόσυρση του θέματος, πρόταση που δεν έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα να ψηφισθεί μόνο από την πλειοψηφία της διοίκησης η αρχική πρόταση που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη.     

Για την περαιτέρω ανάλυση του θέματος θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: 

Για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν Ν.Π.Δ.Δ. δηλαδή για τη Δ.Η.Π.Ε.Α.Π. και τη Δ.Ε.Β.Σ.Α.Π. είχε προβλεφθεί από τη προηγούμενη κυβέρνηση η μετατροπή τους ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε αναπτυξιακή επιχείρηση. 

Η «αναπτυξιακή επιχείρηση» ήταν ένα αίτημα της ΚΕΔΚΕ (συνδικαλιστικό όργανο των Δημάρχων) ούτως ώστε να αναθέσουν σε αυτές, τις εργασίες εκείνες, για τις οποίες θα ήθελαν να αποφύγουν το σφικτό έλεγχο των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης μιας και αυτές «εκ της φύσεως τους» υπάγονται στο νόμο περί «ανωνύμων εταιριών» (δηλαδή ουσιαστικά, μηδενικός έλεγχος).

Όπως είναι γνωστό η Δ.Η.Π.Ε.Α.Π. στα 15 χρόνια λειτουργίας της έχει «χάσει» τρεις φορές το αρχικό της κεφάλαιο…ενώ σημαντικά έργα τέχνης που ανήκαν στα περιουσιακά της στοιχεία έχουν κλαπεί…

Η μετατροπή της Επιχείρησης επειδή α) έγινε χωρίς καμία ουσιαστική συζήτηση στο διοικητικό της συμβούλιο, β) με την ύπαρξη τεράστιων ελλειμμάτων και γ) την μη καταβολή εμπροθέσμως των εργοδοτικών εισφορών προς τους υπαλλήλους με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι πολίτες με πρόστιμα, οδήγησαν σε παραίτηση το μέλος του Δ.Σ. δημοσιογράφο κ. Ανδρέα Μπαλωτή και στη διακοπή της συνεργασίας του με την παράταξη «Ανθρώπινη Πόλη» η οποία τον είχε προτείνει στη θέση αυτή τα τρία τελευταία χρόνια.

Ο κ. Μπαλωτής προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη για τους εξής λόγους: 

α) διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που έχουν κλαπεί

β) διερεύνηση του πως προήλθε το τεράστιο οικονομικό «άνοιγμα» της επιχείρησης

γ) διερεύνηση των αιτιών για τους οποίους δεν εισπράχθηκαν από την επιχείρηση οφειλές τρίτων προς αυτή

και δ) το κατά πόσο είναι σύννομο να ξαναπληρώσουν οι πολίτες της Αγ. Παρασκευής πολιτικές και πρακτικές που άπτονται σε κακοδιαχείριση και διασπάθιση δημοσίου χρήματος         

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση