Εγκρίθηκε η αγορά οικοπέδων για την ανέγερση δύο Σχολείων.

0

Την έγκριση απόκτησης δύο οικοπέδων για την ανέγερση Σχολικών κτιρίων, με απευθείας αγορά, αποφάσισε ομόφωνα στις 5/3/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής.

Πρόκειται για οικόπεδο επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, έκτασης 17432,93τμ εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 24 και οικόπεδο έκτασης 1170,74τμ επί της οδού Πάρου, εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 154, που από το 2006 και 2007 αντίστοιχα έχουν κριθεί από την Επιτροπή Καταλληλότητας αναγκαία και κατάλληλα για την ανέγερση Σχολικών μονάδων στην Αγία Παρασκευή.

Το τίμημα το οποίο θα καταβάλει ο Δήμος για την απόκτηση των οικοπέδων είναι πολύ χαμηλότερο τόσο των αντικειμενικών αξιών, όσο και αγοραίων αξιών των δύο οικοπέδων και θα καταβληθεί σε πολλές δόσεις.

Απάντηση