ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Φλεβάρης)

0

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημήτριου Παναγούλη  Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αγίας Παρασκευής.

Ματίνας Λουμάκη Δικηγόρου του Δήμου.

ΠΡΟΣ

Τον Εκδότη και Διευθυντή της Τοπικής Εφημερίδας «Ο Σχολιαστής» κ. Χρήστο Α. Μπαλωτή, Αιγαίου Πελάγους 64 Αγία Παρασκευή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κε. Διευθυντά,

Στο φύλλο 87 του μήνα Ιανουαρίου 2009 δημοσιεύσατε απόψεις -συνέντευξη του κ. Κουβόπουλου, που αναφέρεται στο «Κτήμα Σιστοβάρη».

Το Δημοσίευμα αυτό – συνέντευξη, είναι άκρως συκοφαντικό, υβριστικό και κακόβουλο για τη νομική Υπηρεσία του Δήμου, για το λόγο δε αυτό έχουμε ήδη προσφύγει στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Σύμφωνα με το νόμο περί τύπου και για αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και της ενημέρωσης των αναγνωστών σας, οφείλετε να δημοσιεύσετε την παρούσα μας, καθώς και την επισυναπτόμενη, από 10-2-2009, δήλωση της κ. Λουμάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 10.2.09 σε χώρο αντίστοιχο με εκείνο της συκοφαντικής συνέντευξης και συγκεκριμένα να δημοσιευθούν, πέραν της συνημμένης δήλωσης της κ. Λουμάκη και απόσπασμα από τις γνωμοδοτήσεις του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου, που ζητήθηκαν σε εκτέλεση της αριθ. 414/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και οι οποίες είναι ταυτόσημες με τις Δικαστικές Αποφάσεις, τη βούληση του διαθέτη, το νόμο, τη νομολογία, τη νομική βιβλιογραφία και την πάγια άποψη της υπηρεσίας μας.

Τα συμπεράσματα των γνωμοδοτήσεων έχουν ως εξής:

1.Νουίμως έχει γίνει η προσαύξηση στο μερίδιο του Σιστοβάρη. Ο ΔΗΜΟΣ

ΔΕΝ υποκαταστάθηκε στο μερίδιο κληροδοσίας του αποποιηθέντος ΚΑΙ ΔΕΝ

δικαιούται να ζητήσει από τώρα και πριν από την πάροδο της 50 ετίας τη

συμμετοχή του στην κληροδοσία κατά το εν λόγω μερίδιο.

2.Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ εξέπεσε των κληρονομικών δικαιωμάτων αφού με την

προσφυγή   του   στη   δικαιοσύνη   δεν  απέβλεπε  στο  να  αντιταχθεί  στους

ορισμούς της διαθήκης αλλά στην πραγμάτωση της βούλησης του διαθέτη.

3.Παρά τη διαιτητική ρήτρα της διαθήκης, τα τακτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάσουν τη διαφορά μεταξύ του ΔΗΜΟΥ και του κληροδόχου ακόμη και αν υφίσταται το σωματείο στο οποίο αναφέρεται η διαιτητική ρήτρα, λόγω της παραίτησης και των δύο διαδίκων από τη διαιτησία, με την άσκηση των αγωγών τους στα τακτικά δικαστήρια.

Αυτή   είναι   η   ΜΙΑ   ΚΑΙ   ΜΟΝΗ   αλήθεια   που   προκύπτει   από   όλα   τα παραπάνω έγγραφα που αναφερόμαστε περιληπτικότατα, σεβόμενοι και το χώρο της εφημερίδας σας.

Βέβαια όλα αυτά έχουν κατατεθεί και στα αρμόδια Δικαστήρια.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να προβεί στα νόμιμα, δημοσιεύοντας την παρούσα και τη συνημμένη Δήλωση στο επόμενο φύλλο που θα εκδώσει.

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση