ΕΝΕΒΑΠ: Καταγγέλλουμε το λαϊκισμό και τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

0

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2018 συζητήθηκε το 1ο Η.Δ. Θέμα «ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».Πριν προχωρήσουμε στις θέσεις της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ) και την περιγραφή των γεγονότων ας δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες πριν αναλύσουμε την καταψήφιση μείωσης τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τα καταστήματα.

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ’ ανώτατο όριο-κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λπ.. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Βασικός περιορισμός είναι η ακριβότερη κατηγορία να είναι πενταπλάσια της φθηνότερης.(άρθρο 7, παρ. 4 Ν 2307/95)

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν καθορισθεί με την αριθ. 387 / 2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ) για το έτος 2018 ως εξής :
1) Για  στεγασμένους χώρους:
Α) Οικίες σε 1,12 € το τ.μ.
Β) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τ.μ.) σε 2,50 € το τ.μ.
Γ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (61-500 τ.μ.) σε 2,76 € το τ.μ.
Δ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 501 τ.μ.) σε 2,86 € το τ.μ.
Ε) Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία σε 4,42 € το τ.μ.
ΣΤ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί
συχνότερη διέλευση απορ/φόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market,
μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τ.μ. και τράπεζες)               5,60 € το τ.μ.
2) Για  μη  στεγασμένους χώρους :
Α) Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τ.μ.) σε  1,46 € το τ.μ.
Β) Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τ.μ.) σε                             0,49 € το τ.μ.

Τα χρήματα που μαζεύονται καλύπτουν τις δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και προκύπτει ένα πλεόνασμα ή ένα έλλειμμα.

Από το 2012 μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα πλεόνασμα 3.151.565,31 € που έχει προκύψει σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 2012 ποσού 632.000,00 του 2013 το οποίο ανήλθε στα 1.395.000,00 € (279/2013 ΑΔΣ), το πλεόνασμα που προκύπτει στα απολογιστικά στοιχεία του 2014 το οποίο είναι 363.000,00 € (321/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 7Ν4ΚΩ6Υ-81Θ) όπως τροποποιήθηκε με τη 129/16 ΑΔΣ (7Δ8ΒΩ6Υ-ΗΘΑ)) το πλεόνασμα για το 2015 το οποίο ανέρχεται στα 622.000,00 €, το πλεόνασμα για το 2016 το οποίο ανήλθε στα 198.000,00 και το πλεόνασμα του 2017 ότι θα είναι στα 125.000,00 €. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το πλεόνασμα του τελευταίου χρόνου είναι 125.000€.

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΒΑΠ

Η ΕΝΕΒΑΠ μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατέθεσε έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 28065/5.11.2018 με κοινοποίηση στους Δημοτικούς Συμβούλους. Προτείναμε την αλλαγή της κατηγορίας από 0 – 60 τ.μ. σε 0 – 150 τ.μ. ή τη δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας από 60 τ.μ. – 150 τ.μ.. (μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

 Προτείνουμε τη μείωση από 2,50€ / ανά τ.μ. σε 1,50€ / ανά τ.μ. (μείωση της τάξης του 40%) και μείωση εσόδων περίπου €80.000 (33.000 € από 0 – 60 τ.μ. και 50.000 € από 60 – 150 τ.μ.).

Το σκεπτικό της πρότασης μας είναι ότι το μεγαλύτερο πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών (γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι) έχουν επαγγελματικές στέγες μέχρι 150 τ.μ. Στη συνέχεια προτείναμε μείωση της τάξης του 40% από 2,50 € σε 1,50 € λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης και σαν έμπρακτη στήριξη προς την επιχειρηματικότητα της πόλης.

Αν ήθελαν κάποιο αντιστάθμισμα προτάθηκε η αύξηση των τελών για επαγγελματική χρήση πάνω από 500 τ.μ. (πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) από 2,86€ / ανά τ.μ. σε 3,30€ / ανά τ.μ. (αύξηση της τάξης του 15%) και αύξηση εσόδων περίπου €38.448. Θα μπορούσε να γίνει ίσως και περισσότερο δημιουργώντας έτσι μια δίκαιη ανακατανομή τελών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπ’ όψη της το αίτημα της ΕΝΕΒΑΠ και στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε την εξής εισήγηση:
«Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η διαμόρφωση της επιβολής των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 ως εξής:
Προτείνεται η μείωση του συντελεστή για οικίες κατά 3% ο οποίος διαμορφώνεται σε 1,09 € ανά τ.μ.
Η κατάργηση των συντελεστών (B), (Γ) και (Δ) και η δημιουργία των συντελεστών
Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 600 τ.μ.) με 2,50 € το τ.μ. ετησίως,
Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 601 τ.μ.) με 2,86 € το τ.μ. ετησίως
Αναλυτικότερα,

1) Για  στεγασμένους χώρους:
Α) Οικίες σε 1,09 € το τ.μ.
Β) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 600 τ.μ.) σε 2,50 € το τ.μ.
Γ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 601 τ.μ.) σε  2,86 € το τ.μ.
Ε) Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία σε 4,42 € το τ.μ.
ΣΤ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί
συχνότερη διέλευση απορ/φόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market,
μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τ.μ. και τράπεζες) 5,45 € το τ.μ.
2) Για  μη  στεγασμένους χώρους :
Α) Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τ.μ.) σε 1,46 € το τ.μ.
Β) Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τ.μ.) σε 0,49 € το τ.μ.

Η πρόταση που κατατέθηκε είχε συνολική μείωση εσόδων 156.000€.
Ο πρώην Δήμαρχος κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε ότι είναι παράνομο να κρατά τόσο ψηλά αποθεματικά ο Δήμος και ότι πρέπει να επιστρέψει στους Δημότες τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος τους, ζητώντας να μπει σε ψηφοφορία πρόταση για μείωση των δημοτικών τελών κατά 30% σε όλες τις κατηγορίες, με συνολική μείωση εσόδων 1.553.700€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΑΠ κ. Τσαγκάρης ενημέρωσε ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση της Διοίκησης τα καταστήματα από 0-60 τ.μ. δεν έχουν καμία μείωση και επίσης υπάρχει αναγκαστικά μείωση λόγω της αναλογίας στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της τάξεως του 3% ήτοι minimum 150€ / έτος.

Προτείναμε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχει διάθεση για μείωση και στα νοικοκυριά και μεγάλες επιχειρήσεις να δημιουργηθεί μια καινούρια κατηγορία από 0 – 150 τ.μ. και να γίνει μείωση της τάξης του 40% από 2,5 € σε 1,5€ έναντι του 1,09 € που είναι στις οικίες, με συνολική μείωση εσόδων 80.000 €.

Ο Δήμαρχος κ. Σταθόπουλος ενημέρωσε το σώμα ότι κάνει αποδεκτή την πρόταση της ΕΝΕΒΑΠ και την εντάσσει στη δική του πρόταση. Μετά από την αντίδραση της αντιπολίτευσης και τα ερωτήματα για την άμεση αποδοχή της πρότασης μας ενημέρωσε το Σώμα ότι είχαν γνώση της πρότασης από τις 5 Νοεμβρίου αλλά επειδή δεν είχαν εκτιμήσει σωστά κακώς δεν την είχαν συμπεριλάβει μέσα στην εισήγηση τους.

Στο τέλος  τέθηκαν προς ψήφιση οι δύο παρακάτω προτάσεις:
§ Μείωση των Δημοτικών Τελών σε όλους κατά 30%
§ Μείωση σε Οικίες – Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις 3% –
Δημιουργία Κατηγορίας 0 – 150 τ.μ. μείωση 40 %

Οποιαδήποτε πρόταση επειδή είναι Κανονιστική Πράξη χρειαζόταν 17 ψήφους και όχι απόλυτη πλειοψηφία γεγονός που το ήξεραν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Στην πρώτη πρόταση του κ. Ζορμπά το σύνολο της Συμπολίτευσης (κ. Βλάχος, κ. Σιδέρης, κ. Γκόνης, κ. Κονταξής, κ. Παπαγεωργίου, κα Κοντοπούλου, κ. Παπαμιχαήλ, κα Δημητρίου – Καβρουδάκη, κα Γκιόκα, κα Αϊδίνη – Παπασιδέρη, κα Ψύλλα, κ. Γιώτσας, κα Σταθουλοπούλου, κα Κολώνια, κα Φωτεινού) ο κ. Τσιαμπάς, ο κ. Μουστόγιαννης και ο κ. Γκιζιώτης ψήφισαν είτε ΟΧΙ, είτε παρόντες, είτε λευκό.

Η υπόλοιπη αντιπολίτευση που ήταν παρόντες (κ. Ζορμπάς, κ. Λέκκας, κα Καψοκεφάλου, κ. Μυλωνάκης, κ. Χατζηανδρεόυ, κ. Λογοθέτης, κα Πετσατώδη, κα Ρεμπούτσικα) ψήφισαν ΝΑΙ συνεπώς η πρόταση με 8 ψήφους δεν πέρασε.

Στην δεύτερη πρόταση του κ. Σταθόπουλου το σύνολο της Συμπολίτευσης (κ. Βλάχος, κ. Σιδέρης, κ. Γκόνης, κ. Κονταξής, κ. Παπαγεωργίου, κα Κοντοπούλου, κ. Παπαμιχαήλ, κα Δημητρίου – Καβρουδάκη, κα Γκιόκα, κα Αϊδίνη – Παπασιδέρη, κα Ψύλλα, κ. Γιώτσας, κα Σταθουλοπούλου, κα Κολώνια, κα Φωτεινού) και ο κ. Μουστόγιαννης ψήφισαν ΝΑΙ και το σύνολο της Αντιπολίτευσης παρόντες (κ. Ζορμπάς, κ. Λέκκας, κα Καψοκεφάλου, κ. Γκιζιώτης, κ. Μυλωνάκης, κ. Χατζηανδρεόυ, κ. Λογοθέτης, κα Πετσατώδη, κα Ρεμπούτσικα, κ. Τσιαμπάς) ψήφισαν είτε ΟΧΙ, είτε παρόντες, είτε λευκό. Συνεπώς η πρόταση με 16 ψήφους αντί για 17 δεν πέρασε.

Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού να παραμείνουν αμετάβλητα για το έτος 2019 χωρίς καμία μείωση.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Θεωρούμε ότι η στάση των Δημοτικών συμβούλων της Αντιπολίτευσης  ήταν λανθασμένη καθώς και τα επιχειρήματα τους δεν ευσταθούν για τους παρακάτω τέσσερις λόγους:
§ Σχετικά με τις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν η μόνη διαφοροποίηση ήταν στο ποσοστό της μείωσης των λοιπόν κατηγοριών πλην των καταστημάτων (3% ή 30%). Θεωρούμε ότι η πρόταση που υπερψηφίστηκε από την αντιπολίτευση ήταν λάθος γιατί με 1,5 εκατομμύριο ευρώ έλλειμμα σε δύο χρόνια θα εξανεμιζόταν το πλεόνασμα των 3 εκατομμυρίων και θα έπρεπε να γίνει πάλι αύξηση της τάξης του 30% για να μη μπαίνει μέσα ο Δήμος. Εφόσον υπάρχει πλεόνασμα πρέπει οι μειώσεις να είναι ελεγχόμενες μέχρι 200.000 € και το πλεόνασμα να επιστραφεί με έργα όπως πρότεινε ο κ. Τσιαμπάς.

§ Μια πιθανή μείωση 30% στις οικίες λόγω της αναλογίας της πενταπλάσιας διαφοράς ανάμεσα στη χαμηλότερη και υψηλότερη κατηγορία αυτόματα σημαίνει μείωση 30% σε Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τ.μ. και τράπεζες!!! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με τη μείωση του 40% στους επαγγελματικούς χώρους 100 τ.μ. θα είχαν ένα όφελος της τάξης των 100€ / έτος ενώ μια μεγάλη επιχείρηση 1000τ.μ. θα είχε ευνοηθεί με τη μείωση του 30% περίπου 2.000€ το χρόνο. Μια τέτοια μείωση θα αποδυνάμωνε ακόμη περισσότερο τη μικρομεσαία επιχείρηση έναντι της μεγάλης επιχείρησης.
§ Αν είναι λαϊκισμός η μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 3% τότε γιατί οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι πριν 2 χρόνια στις 4 Νοεμβρίου 2016 υπερψήφισαν την πρόταση με μείωση σε όλους 3%? Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – 313 / 2016 (ΑΔΑ: ΨΡΑΔΩ6Υ-ΡΧ8)

§ Τέλος, το επιχείρημα ότι εφ’ όσον καταψηφίστηκε μερικώς η πρόταση της αντιπολίτευσης (έγινε δεκτή για τα καταστήματα από 0 – 150 τ.μ.) δεν μπορούσαν οι Σύμβουλοι να ψηφίσουν την πρόταση της Διοίκησης το αναίρεσαν οι ίδιοι στη ψήφιση του 3ου Η. Δ. Θέματος.

Στη συζήτηση που έγινε για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατέθεσαν πρόταση να γίνει μεγαλύτερη μείωση στα τέλη χρήσης πλατειών, να μη γίνει μείωση στα περίπτερα και να μη γίνει μείωση στα τέλη του πανηγυριού.

Έγινε δεκτή μερικώς ως προς τη μη μείωση στα τέλη του πανηγυριού αλλά τη συγκεκριμένη την υπερψήφισαν. Δεν μπορούσα να συγκρουστούν και με τα συμφέροντα αυτών των καταστημάτων.

ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΒΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων Αγίας Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ) μετά το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 αποφάσισε να καταγγείλει το λαϊκισμό και όλα τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζουν οι δημοτικοί Σύμβουλοι σε βάρος των καταστημάτων μας. Δε θα μπούμε σε κανένα παιχνίδι κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα στους πολίτες και καταναλωτές μας.

Η συγκεκριμένη στάση των Συμβούλων της Αντιπολίτευσης (κ. Ζορμπάς, κ. Λέκκας, κα Καψοκεφάλου, κ. Γκιζιώτης, κ. Μυλωνάκης, κ. Χατζηανδρεόυ, κ. Λογοθέτης, κα Πετσατώδη, κα Ρεμπούτσικα, κ. Τσιαμπάς) καθώς και η απουσία των υπόλοιπων συμβούλων (κ. Βοσταντζόγλου, κ. Ησαΐας, κ. Μπαλτόπουλος, κ. Παπασταθάκης, κ. Ανδρίτσος, κ. Γιαννακόπουλος, κ. Κρητικίδης) από τη διαδικασία οδήγησε στη μη ψήφιση μείωσης για 2ο συνεχόμενο χρόνο. Θεωρούμε αδιανόητη αυτή τη στάση  σε τόσο σοβαρά ζητήματα της πόλης, ιδίως εν’ όψει του νέου Καλλικράτη.

Καλούμε τη συμπολίτευση να επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αντιπολίτευση να επανεξετάσει τη θέση της και όσους απουσίαζαν να παρευρεθούν και να πάρουν θέση.
Καμία θέση της ΕΝΕΒΑΠ που υποστηρίζει δυναμικά τα τελευταία χρόνια τους συναδέλφους δε πρέπει να γίνει αντικείμενο μικροπολιτικής από κανένα.

Σχετικά Αρχεία
§ Νόμος 2307/1995 – ΦΕΚ Α’ 113 – 15.06.1995
§ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για Μη Ψήφιση Τελών Καθαριότητας
§ Πρωτοκολημμένη Αίτηση ΕΝΕΒΑΠ για μείωση Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού – 05 Νοεμβρίου 2018 – Κοινοποιήση σε Δημοτικούς Συμβούλους
§ Εισήγηση 1ου Θέματος Η.Δ. – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
§ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 387/2017 – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
§ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 313/2016 – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
§ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 321/2015 – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
§ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 374/2014 – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Απάντηση