Γιάννης Σταθόπουλος: Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

0
Ο Δήμαρχος – και πάλι υποψήφιος – Γιάννης Σταθόπουλος παρουσίασε τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης που ηγείται
Ο Δήμαρχος – και πάλι υποψήφιος – Γιάννης Σταθόπουλος παρουσίασε τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης που ηγείται

Με τον Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο συναντη­θήκαμε και συζητήσαμε εφ’ όλης της ύλης σχετικά με τα οικονομικά του Δήμου, την ακίνητη περιουσία του Δήμου και το τι μέλλει γενέσθαι στην επόμενη τετραετία:

“Σ” Τι σημαίνει για την παράταξή σας, τη Δημοτική Αρχή και τα επόμενα χρόνια του Δήμου η ενοικίαση του Γιαβάσειου ; Πώς ωφελεί τον Δήμο ; Τι απαντάτε στην ανακοίνωση του Βασίλη Ζορμπά που αναφέρθηκε σε “συναλλαγές κάτω από το τραπέζι” ;

Το Γιαβάσειο κληροδότημα (ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Ερμού 76 στο Μοναστηράκι με διατηρητέες προσόψεις) παρέμενε επί πολλά χρόνια αναξιοποίητο, με συνέπεια την απώλεια σημαντικών εσόδων για το Δήμο και την ερείπωση του που ολο­κληρώθηκε από πυρκαγιά το 2013.

Εμείς πετύχαμε, με ανοιχτή πλειοδοτική δημο­πρασία (το Δήμο Αγίας Παρασκευής εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής και ο Δημ. Σύμβουλος Κ. Κρητικίδης), την εκμίσθωση του  για 10 χρόνια με το πολύ υψηλό ενοίκιο 20.000€ μηνιαίως και με την υποχρέωση του μισθωτή να ανακατασκευάσει πλή­ρως το κτίριο. Έτσι ο Δήμος πέρα από το έσοδο άνω των 2 εκ. € από ενοίκια τα προσεχή δέκα χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, με τη λήξη της εκμίσθωσης του ακινήτου, θα παραλάβει το ακίνητο σε κατάσταση που ουδεμία σχέση έχει με τη σημερινή του: Στη θέση του κατεστραμμένου κτιρίου, ένα πλήρως ανακατασκευασμένο κτίριο με πολύ μεγαλύ­τερη αξία και πηγή πολύ μεγαλύτερων εσόδων.

Θέλω, λοιπόν, να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίηση της Δημοτικής αρχής για  την  τόσο επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για την αξιοποίησή του  Γιαβάσειου προς όφελος του Δήμου και των πολιτών, ένα όφελος εξαιρετικά σημαντικό και διαρκές.

Θέλω επίσης να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Κονταξή για την επίλυση του θέματος και να ευχαριστήσω την Τεχνική και τη Νομική Υπηρεσία όπως και τα μέλη της Διαπαραταξιακής επιτροπής για τη συμβολή τους.

Όσον αφορά την ανακοίνωση του κ. Ζορμπά που αναφέρατε είναι ανάξια σχολιασμού, καθώς η προσπάθεια για την  αξιοποίηση του ακινήτου έγινε με απόλυτη διαφάνεια από την αρχή της έως και την ολοκλήρωση της με τον πλέον αξιόπιστο και διαφανή τρόπο την: ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία.

Η προσπάθεια αυτή  ξεκίνησε στα τέλη του 2016 με τη δημοσίευση μη δεσμευτικής για το Δήμο πρό­σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να υπάρξουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για τις διαθέσεις της αγοράς.

Στις αρχές του 2017 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστήθηκε Διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί για τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκμετάλλευσης του ακινήτου και παράλληλα ζητήθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή που περιλαμβάνεται στις καταστάσεις εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών η σύνταξη έκθεσης τόσο για την αγοραία όσο και για την μισθωτική αξία του ακινήτου.

Τον Οκτώβριο του 2018 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμ­βουλίου επιλέχθηκε η αξιοποίηση του με εκμίσθωση και ξεκίνησε η διαδικασία διενέργειας του ανοι­χτού πλει­ο­δοτικού διαγωνισμού.

“Σ” Ποια είναι η οικονομική κατά­σταση του Δήμου ; τι παραλάβατε ; τι αφήνετε ; ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία ;

Παρά το γεγονός ότι η τα­κτική Κρατική χρηματοδότηση ήταν και παραμένει (έστω και αν τα δύο τελευταία χρόνια έχει λίγο αυξηθεί) ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής Αυτοδιοίκησης, πετύχαμε ο Δήμος να έχει οικονομική ευρωστία:

Αυξήσαμε τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, δημιουργώντας μια ισχυρή οικονομική βάση, με αποτέλεσμα  από 4,7 εκατ. € που παραλάβαμε την 1/9/2014, να έχουμε 8,1 εκατ. € στις 31/12/2018.

Καλύψαμε οφειλές ΠΟΕ του Δήμου, σε συνέχεια τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, που ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. €.

Δεν κάναμε κανένα νέο δανεισμό, αλλά αντίθετα μειώσαμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις κάτω από τα 3 εκατ. €, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις τοκο­χρεολυτικές μας υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Αξιοποιήσαμε, στο μέγιστο βαθμό, κάθε πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Κτιριακές Υποδομές-ΚΤΥΠ, Υπουργεία, Πράσινο Ταμείο και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ) εξασφαλίζοντας συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των 45 εκ. € για δεκάδες έργα και παρεμβάσεις.

Αυξήσαμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, με ίδια έσοδα πλέον των 5,5 εκατ. €, εγγράφοντας την απόκτηση του ακινήτου ΙΟΛΑ και των δύο οικοπέδων για τις ανάγκες ανέγερσης νέων Σχολείων, ενώ ταυτόχρονα καταγράψαμε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και των ΝΠ αυτού.

Προχωρήσαμε στη σύνταξη των εκκρεμών Ισολογισμών και Ταμειακών Απολογισμών των τριών Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΠΑΙΣΔΑΠ, ΠΑΟΔΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) των ετών 2011, 2012, 2013, τις οποίες η προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν είχε εκδώσει.

— Προχωρήσαμε τις διαδικασίες, για τη λογιστική τακτοποίηση και εκκαθάριση των δύο πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΚΟΙΠΕΔΑΠ και ΚΟΙΚΕΔΑΠ καθώς και της διαδημοτικής επιχείρησης ΑΜΝΕΠ, οι οποίες, σύντομα, θα ολοκληρωθούν.

— Εφαρμόσαμε ένα εντελώς νέο και αδιάβλητο σύστημα εγγραφής των παιδιών στα προγράμματα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων.

— Εφαρμόσαμε, επίσης, διάφανο σύστημα μο­ριοδότησης  για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.

— Καταφέραμε –  επιτέλους –  να αξιοποιήσουμε την, επί πολλά χρόνια, αδρανή δημοτική περιουσία (κληροδοτήματα Γιαβάση, Πρίγγουρη και Ασημακόπουλου), εξασφα­λί­ζοντας  οφέλη και έσοδα για την πόλη.

Συνεχί­ζουμε στη νέα τετραετία:

 • Με ήδη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και διεκδίκηση νέων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ απο κάθε πηγή.
 • Με μεγάλη μείωση δαπανών με την απόκτηση ιδιόκτητου δημαρχείου, την ανακύκλωση και την αλλαγή του οδοφωτισμού.
 • Με σημαντική αύξηση εσόδων από την αξιοποίηση της σχολάζουσας επί χρόνια δημοτικής περιουσίας (Γιαβάσειο).
 • Με την απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.
 • Με τη συνέχιση της ορθολογικής και νοικοκυρεμέ­νης διαχείρισης .

“Σ” Στην πενταετία που πέρασε δώσατε σημασία σε έργα καθημερινότητας. Σε περίπτωση επανεκλογής θα συνεχίσετε την ίδια πολιτική ; Θέλετε η κάλυψη των ομβρίων να φτάσει άνω του 40% ; Σε επίπεδο ανάπλασης δρόμων και πεζοδρομίων – εκτός από αυτά που υλοποιούνται – τι άλλο σχεδιάζετε για την επόμενη τετραετία ;

Αυτά τα 4,5 χρόνια πέρα από το να τριπλασιάσουμε το δίκτυο αγωγών ομβρίων ανεβάζοντας την κάλυψη της πόλης από 13% σε 40%, με αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 8 εκ.€, που προστατεύουν τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών, πετύχαμε και πολλά άλλα στη μάχη της καθημερινότητας: Αναβαθμίσαμε την καθαριότητα, με έμφαση στην ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή (30 Γωνιές Ανακύκλωσης, Κινητό Πράσινο Σημείο, 11 συστήματα Βυθιζόμενων Κάδων).

Κάναμε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και κατασκευές-αναπλάσεις πεζο­δρομίων. Αναπλάσαμε πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους. Αναπλάσαμε και πιστοποιήσαμε όλες τις Παιδικές χαρές.

Συνεχίζουμε στη νέα τετραετία:

 • Με το νέο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο ομβρίων σε 15 οδούς στα Πευκάκια, προϋπολογισμού 2,5 εκ. €, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περι­φέρειας Αττικής.
 • Με την αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού με LED.
 • Με την ανάπλαση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου «Σταύρος Κώτσης». Μέσα στο 2019 θα γίνει η ανακατασκευή των αθλητικών υποδομών, των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και της περίφραξης, προϋπολογισμού 1.125.000 € , που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟ­ΔΗ­ΜΟΣ ΙΙ (600.000) και από τον Δήμο (525.000).
 • Με την ανάπλαση της πλατείας Αι Γιάννη, που θα δημοπρατηθεί σύντομα καθώς ολοκληρώνεται η μελέτη και έχει χρηματοδό­τηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (356.400 €) και από τον Δήμο.
 • Με την άμεση εκ νέου αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών και την ολοκλήρωση νέας, προϋπολογισμού 500.000 €, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (234.000) και από τον Δήμο (266.000).
 • Με νέες ασφαλτοστρώσεις και αναπλάσεις πεζο­δρομίων, πλατειών και πάρκων.
 • Με την προμή­θεια σαρώθρου, προϋπολογισμού 255.000 €.
 • Με τη διατήρηση και ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα της Δια­χεί­ρισης απορ­ριμμάτων.
 • Με τη γενίκευση της επανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή.
 • Με προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
 • Με τη τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 50.000 €.
 • Με τη διεκδίκηση τρίτης πεζογέφυρας στη Λεωφ. Μεσογείων, στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας .

“Σ”  Η ανάπλαση της πλατείας του Αη Γιάννη θα ξεκινήσει κι αν ναι πότε ; Πώς θα διαμορφωθεί ;

Η ανάπλαση της πλατείας Αι Γιάννη θα δημοπρα­τηθεί σύντομα καθώς ολοκληρώθηκε η μελέτη και έχει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (356.400 €) και από τον Δήμο.

Η ανάπλαση περιλαμβάνει δημιουργία δεύτερης  παιδικής χαράς, σύγχρονο σιντριβάνι σε νέα θέση, εμπλουτισμός Πρασίνου κ.α.

Να υπενθυμίσω επίσης ότι στην πλατεία κάναμε  ταχτικές εργασίες εξωραϊσμού και  τοποθετήσαμε δύο συστήματα διπλών βυθιζόμενων κάδων.

“Σ” Σχετικά με το κοιμητήριο τι ενέργειες βελτίωσης έγιναν ; τι σχεδιάζετε για την επόμενη τετραετία ; Πότε θεωρείτε ότι μπορεί να κτιστεί η εκκλησία εντός; ειδικά όταν υπάρ­χουν τα χρήματα.

Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότη­τας και η Υδροτεχνική μελέτη  και ολοκλη­ρώθηκε η Περιβαλλοντική.

Κάναμε τη διαμόρφωση του αδιαμόρφωτου τμήματος των δύο στρεμμάτων του Κοιμητηρίου που πλέον χρησιμοποιείται και σύντομα θα κατασκευαστούν νέοι διώροφοι τάφοι.

Ξεκινήσαμε τη μελέτη για την κατασκευή του Ναού και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της. Στόχος είναι οι εργασίες να ολοκλη­ρωθούν εντός του 2020.

“Σ” Ανακοινώσατε τη δωρεά της οικογένειας Στάϊκου. Παρακαλώ σχολιάστε την επιλογή ενός πολίτη να δωρίσει προσωπική του περι­ουσία. Θεω­ρείτε ότι μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη όπως το Σιστοβά­ρη;

Η δωρεά της κ. Παρασκευής Μαραμαθά το γένος Στάικου προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής αφορά οικόπεδο επιφανείας 827,83 τ.μ. με οικία 125τ.μ.  επί της οδού Κύπρου 77.

Η ανωτέρω δωρεά υπήρξε επιθυμία του διατελέσαντος Δημοτικού Συμβούλου Αγίας Παρασκευής αείμνηστου Γεωργίου Στάικου, αδελφού της δωρήτριας, του οποίου η προσφορά στην πόλη είναι γνωστή σε όλους.

Το να διαθέτει κανείς προσωπική του περιουσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι πράξη προσφοράς που οφείλουμε να τιμούμε και άξια προς μίμηση. Θέλω να  εκφράσω και πάλι, και εκ μέρους  των δημοτών και του Δήμου, θερμές ευχαριστίες στην δωρήτρια.

Όσον αφορά το θέμα της αξιοποίησης της δωρεάς, που θέσατε, να είστε βέβαιος όπως βέβαιοι να είναι και οι δημότες  ότι θα την αξιοποιήσουμε  με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της πόλης και τον δημοτών, όπως κάναμε με τα άλλα κληροδοτήματα του δήμου, που παρέμεναν για χρόνια αναξιοποίητα, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη  για την πόλη.

Μιλώ συγκεκριμένα για την ενοικίαση του Γιαβάσειου, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, την επίλυση των  προβλημάτων που εμπόδιζαν την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων Πρίγγουρη και Ασημακόπουλου και την ενεργοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους – αριστούχους μαθητές  Λυκείων από «ξεχασμένο»  Κληροδότημα.

Ως προς το κτήμα Σιστοβάρη θέλω να επισημάνω ότι όπως είναι γνωστό αποτελεί κληροδότημα το οποίο σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη θα περάσει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου το έτος 2025. Έως τότε ο προκληροδόχος  ανιψιός του διατηρεί το δικαίωμα οίκησης και τακτικής διαχείρισης του ακινήτου, σύμφωνα πάλι με τη διαθήκη.

“Σ” Με ποιους θεωρείτε ότι θα συνεργαστείτε την επόμενη ημέρα των εκλογών ?

Η απλή αναλογική, διασφαλίζοντας γνήσια αντιπροσώπευση των πολιτών στα Δημοτικά Συμβούλια, μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά και τη δημοκρατική λειτουργία και την «κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ, με μια προϋπόθεση: Την κουλτούρα συναίνεσης και συνεργασιών.

Εμείς πάντα θεωρούσαμε απαραίτητες και επιδιώκαμε τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και συνθέσεις απόψεων για όλα τα ζητήματα της πόλης. Άλλωστε, η σύνθεση απόψεων αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, η οποία ενώνει ανθρώπους και δυνάμεις από όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα με ενιαίο πλαίσιο  αρχών και θέσεων και προϋπόθεση να υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο την πόλη, το δικό μας Κόμμα. Με βάση αυτές τις αρχές, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της πόλης και μέσα στο πλαίσιο που θα ορίσει η ψήφος των πολιτών θα πορευτούμε στη νέα τετραετία.

Απάντηση