Πόλη για τους πολίτες: «Ανάπλαση οδού Αγίου Ιωάννου»

0
antwnis sideris

antwnis siderisΗ Δημοτική Αρχή επέλεξε να αγνοήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αθετώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στις 30 Ιανουαρίου 2008 περί παράδοσης των μελετών διαμόρφωσης και ανάπλασης της οδού Αγίου Ιωάννου στις Δημοτικές Παρατάξεις εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Φεβρουαρίου. Κατόπιν τούτου, η Δημοτική Παράταξη «Πόλη για τους Πολίτες» αρνείται να συμμετάσχει στην εκδήλωση της 12ης Μαρτίου 2008 με θέμα: «Δημόσια διαβούλευση για την Αγίου Ιωάννου – Κυκλοφοριακό – Αναπλάσεις».

Ειδικότερα θεωρεί και πιστεύει ότι: Η Δημοτική Αρχή όφειλε πρωτίστως να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την, πρωτεύουσας σημασίας, κυκλοφοριακή μελέτη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω μελέτη παρεδόθη προ δύο μηνών στον Δήμο από τον αρμόδιο μελετητή, κ. Κ. Ηλιόπουλο, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της μη γνωστοποίησής της στις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης. Η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να γνωστοποιήσει την κυκλοφοριακή μελέτη στις Δημοτικές Παρατάξεις αποδεικνύει την έλλειψη της διάθεσης από μέρους της για ουσιαστική και εποικοδομητική διαβούλευση, χωρίς να αποκλείει εκπλήξεις για την ομαλή διαβίωση των δημοτών, ενώ καθιστά ανέφικτη την αξιολόγηση των συμπληρωματικών μελετών προς την κυκλοφοριακή.

Η παραπάνω αναφερόμενη εκδήλωση δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο από τις επικοινωνιακές ανάγκες και σκοπιμότητες του Δημάρχου, κ. Β. Γιαννακόπουλου, κατά τη συνήθη τακτική του. Η παρουσία του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πόλη για τους Πολίτες», κ. Α. Σιδέρη, ανακοινώθηκε, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου, ο οποίος μάλιστα την πληροφορήθηκε από την ήδη εκδοθείσα και διανεμηθείσα πρόσκληση. Η Παράταξή μας, επιθυμώντας να είναι συνεπής προς την εντολή που έλαβε από τους Πολίτες της Αγίας Παρασκευής, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί υπεύθυνα επί του θέματος της Ανάπλασης της οδού Αγίου Ιωάννου, αφότου της παρασχεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, οι απαιτούμενες μελέτες, πληροφορίες και εξηγήσεις, και να δημοσιοποιήσει τις απόψεις της στους δημότες της Αγίας Παρασκευής και ειδικότερα στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Ιωάννου. 

Αγία Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2008 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού «Πόλη για τους Πολίτες» Α. Σιδέρης, Κ. Στεροδήμας, Σ. Φώλας, Ν. Φωτόπουλος, Γ. Χάρχαρος,Γ. Παναγόπουλος, Ν. Καψωμενάκης

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απάντηση