Καταγγελία κατοίκου

0

Για «εικόνα εγκατάλειψης» εν μέσω καλοκαιριού κάνει λόγω ο κ. Μάνος Παπαδάκης – κάτοικος της Αγίας Παρασκευής – στην καταγγελία που δεχθήκαμε και αναδημοσιεύουμε αυτούσια :

Αγαπητέ Σχολιαστή,

Στην καρδιά της περιόδου αντιπυρικής ετοιμότητας η πόλη μας φαίνεται ανέτοιμη να αντιμετωπίσει μόνιμα παραβατικούς ιδιοκτήτες οικοπέδων που χωρίς συνείδηση άφησαν ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά χωρίς μέριμνα για την απομάκρυνσή τους.

Οικόπεδο πρόσοψης 120 μέτρων στην οδό Παπαρρηγοπούλου 36 εμφανίζει μέσα Ιουλίου εικόνα εγκατάλειψης με πυκνά και ξερά αγριόχορτα να ξεπερνούν σε πολλά σημεία το 1,5 μέτρο. Περιμετρικά γειτνιάζουν κήποι και αυλές κατοικιών με καμία προφύλαξη σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς και με εστίες ρύπανσης από τα απορρίμματα του οικοπέδου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, ιδιοκτήτες οικοπέδων όπως το συγκεκριμένο θα ελάμβαναν εντός του Ιουνίου ειδοποίηση για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Παράλληλα θα υπήρχε προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση που ο Δήμος αυτεπάγγελτα αναλάμβανε τον καθαρισμό και τεκμηριωμένα οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφώνονταν στην ειδοποίηση. Μετά από τρεις επικοινωνίες με την Υπηρεσία Καθαριότητας τον Ιούνιο, το μόνο που έγινε ήταν απλώς η μετακύληση της διαβεβαίωσης πως ο καθαρισμός θα γίνει.

Την έλλειψη της αντιπυρικής προστασίας έχουμε τραγικά μετανιώσει πολλά καλοκαίρια. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να προασπίσει την ασφάλεια των κατοίκων και να συνετίσει παραδειγματικά τους ιδιοκτήτες τέτοιων επικίνδυνων εστιών στις γειτονιές μας.

Μάνος Παπαδάκης

Απάντηση